Korona- og annen informasjon 3.9 2021

Informasjon sendt på e-post til ansatte og studenter.

Til alle studenter og ansatte ved OD

Smittesituasjonen er bekymringsfull. Samtidig er det ingen signaler fra politikere, helsemyndigheter eller UiO om at det skal gjøres noen nye tiltak.

For alle ansatte og studenter betyr dette følgende:

Vi forsetter som planlagt og gjør ingen endringer knyttet til undervisning eller klinikkdrift.

Den største faren for smitte kommer nå fra skole, barnehage og andre fritidsaktiviteter for barn og unge, da de smittede er å finne i de yngre aldersgruppene. Vi oppfordrer derfor alle til å være bevisst rollen som helsearbeider, og ta et særskilt personlig ansvar for å unngå å bli smittet.

Vi vil minne om at alle må følge godt med og holde en meters regelen og bruk av munnbind der dette ikke overholdes.

NB! Vær spesielt oppmerksom i ganger, heis/ trappeområder og kantine

Vi minner også om at alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme, teste seg (PCR test), og man kan komme tilbake etter en dags symptomfrihet ved negativ test. Ved registrert nærkontakt skal den enkelte teste seg. Dette gjelder også fullvaksinerte.

Studenter som har vært i nærkontakt med smittet, har symptomer eller har spørsmål om hvordan man skal forholde deg skal fortsatt ringe hotline-telefonen tel. 900 59 272 (ikke send SMS).

Selvtester er tilgjengelige for alle studenter og ansatte på Blindern og i Sentrum

Det finnes også rettledning i bruken

Fra neste uke vil vi ha selvtester tilgjengelig for avhenting også på IKO og IOB. Nærmere informasjon kommer når dette er på plass

Til slutt:

I forrige uke  ble det meldt om en uønsket hendelse i damegraderoben.

Heldigvis ble det raskt informert om dette til ledelsen.

Fakultetet ser svært alvorlig på saken. Det er gjort tiltak slik at det inntrufne ikke kan skje igjen. Garderobene kan trygt benyttes.

Vi minner i denne sammenheng om UiOs "Si fra!"  system som også er viktig å bruke ved hendelser.

En riktig god helg ønskes alle

Mvh

Tiril

Tiril Willumsen

Dekan

Det odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo

Publisert 6. sep. 2021 09:50 - Sist endret 25. okt. 2021 13:31