Oppdatert informasjon 26. september

E-post fra dekan 26. september.

Til alle ansatte og studenter ved OD

Da har det endelig skjedd- at vi skal begynne prosessen med å komme tilbake til den vanlige hverdagen.

Man kan reise kollektivt som før og anbefalinger om hjemmekontor er nå opphevet. Meteren gjelder ikke lenger, alle restriksjoner om arrangementer og på serveringssteder oppheves. 

For IKO vil forsterket basalt smittevern opprettholdes i behandlingsituasjoner. Det samme gjelder Triage ved inngangen for mottak av pasienter (en tid fremover). 

Bruk av munnbind utenom kliniske situasjoner bortfaller. 

Ordningen med reservasjon av lesesalsplasser vil bli opprettholdt inntil videre. 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon (symptomer på forkjølelse, feber, hoste eller lignende), skal du  holde deg hjemme  og teste deg med PCR test. Du kan komme tilbake til jobb eller studier etter en dags symptomfrihet og negativ test. 
Hjemmekontor av sporadisk karakter kan avtales mellom leder og ansatt. I særskilte tilfeller der det er aktuelt med hjemmekontor mer regelmessig og over en lengre periode, må dette avtales skriftlig mellom leder og ansatt, i tråd med retningslinjene for fjernarbeid. Ved forespørsel om hjemmekontor må nærmeste leder vurdere både virksomhetens og den ansattes behov. Ansatte som har behov for tilrettelegging på arbeidsplassen eller i form av fortsatt hjemmekontor bes gå i dialog med sin nærmeste leder.
 
Utdeling av selvtester fases ut i løpet av uke 39.

Da ønsker jeg alle en fortsatt god helg og velkommen tilbake til en mere normalisert hverdag  i morgen, mandag

Publisert 27. sep. 2021 09:52 - Sist endret 27. sep. 2021 09:52