Opptak av forelesninger, implantatuken og forlenget ekstern praksis for 10. semester

Informasjon fra Hans Jacob Rønold 3. februar.

Til alle ansatte

Forelesningsopptak

En av fakultetets viktigste oppgaver er å gi våre studenter et godt undervisningstilbud. Vi må derfor gjøre det vi kan for å tilrettelegge best mulig. 

Mange av studentene har fått noen utfordringer mht. å følge teoretiske forelesninger "live" grunnet tilpasninger i den kliniske undervisningen/praksis. 
Ett av de viktigste tiltakene for å imøtekomme dette er å gjøre opptak av forelesningene. Ordningen om opptak av forelesninger gjøres derfor obligatorisk for alle forelesere fra og med mandag 8. februar og foreløpig ut semesteret. Dette gjelder forelesninger på begge grunnutdanninger (tannlege og tannpleie). Unntak fra dette kan gis dersom meget godt begrunnet og etter avtale med semesterutvalgsleder. Gjelder f.eks. i de tilfeller hvor det er liten tid til omlegging av forelesningen.

Lenker til rutiner for publisering med innhold av røde data:

Ytterligere hjelp kan fås ved henvendelse til: it-hjelp@odont.uio.no


Implantatuken

Alle forelesninger i implantatuken går som oppsatt i timeplanen. Kull H17 har klinikk tilsvarende uke 5.
De studenter som ikke har klinikk og kan følge oppsatt forelesning gjør det. Studenter som har pasientbehandling kan spille av forelesningen etter klinikkøkten.

Utvidet ekstern praksis for 10. semester

Det er nå gjort avtale om utvidet ekstern praksis for 10 semester med 2 uker. Bakgrunnen er å få frigjort plass på egen universitetsklinikk til de andre kullene, hovedsakelig 8 semester. Noen meget få studenter har, grunnet smittefarlige vurderinger på den aktuelle klinikk, ikke fått forlenget perioden. De få vil få sin kliniske trening i Geitmyrsveien. 

Med vennlig hilsen
Hans Jacob Rønold
Prodekan

Publisert 3. feb. 2021 14:42 - Sist endret 3. feb. 2021 14:42