Ukeslutt brev fra dekanen 28.3

Kjære alle studenter og ansatte

Det er nå godt over to uker siden landet ble kastet ut i en unntakstilstand.  Livet ble snudd på hodet, og usikkerhet preger hverdagen.  

Å leve med usikkerhet er noe av det mest krevende som finnes. Samtidig, tenker jeg, at vi midt opp i alt det usikre, kanskje er bedre skodd enn de fleste i samfunnet til å takle denne uforutsigbarheten, rett og slett fordi vi som arbeider og studerer på et helsefakultet har erfaring med og vet at sykdom i seg selv kan komme ut av kontroll. Vi vet at sykdomstilstander kan utvikle seg i en annen retning enn det både litteraturen og vår erfaring ellers skulle tilsi. Vi må akseptere, som en del av vår profesjon, at en x faktor alltid vil kunne spille en rolle i det arbeidet vi gjør.  Og det er nettopp dette, tror jeg, som gjør oss godt rustet til å arbeide, og leve i denne usikkerheten som preger samfunnet nå.

Samtidig vet vi at denne unntakstilstanden kommer til å gå over, det kommer en tid hvor hverdagen blir normal igjen. Men før normalen inntreffer er vi i en situasjon hvor alle, både studenter og ansatte må gjøre sitt beste for å holde hjulene i gang. Det drives et formidabelt arbeid på mange plan – mange sitter på hjemmekontor og forbereder og gjennomfører undervisning; andre veileder sine stipendiater på digital plattform. Andre sitter på hjemmekontor og holder det administrative apparatet rundt fakultetet i gang.  Mange av dere sitter hjemme med små barn hjemme og forsøker å gjennomføre jobb eller studier – jeg har stor forståelse for at dette kan være utfordrende.  

Vi må også bruke den situasjonen vi nå er i, til å lære og bygge ny kunnskap. Når denne perioden er over bør alle ansatte og studenter på fakultetet være eksperter på smittevern.  Fakultetets Smittevernutvalg, som for øvrig gjør en fremragende jobb, oppdaterer fortløpende våre nettsider med aktuelle prosedyrer som er gjeldende.  Norske helsemyndigheter har også brukt flere av disse prosedyrene i sine gjeldende råd til landets tannhelsetjenester (det er grunn til å være stolt av det) - Jeg ber derfor våre studenter og våre ansatte som arbeider med klinikk om å holde seg oppdatert på disse sidene. Disse vil kunne forandres etterhvert som ny kunnskap erverves. Les og lær.

Det er slett ikke utenkelig at dette er stoff som også vil bli bygget inn i noen av vårens eksamener :-)

Om man skulle ha ledig tid i disse coronatider er det også mulig å gjennomføre nettbaserte kurs i smittevern. Den norske tannlegeforenings TANK kurs i Smittevern er i disse dager også gratis tilgjengelig for ikke – medlemmer.

 

OsloMet har også et tilgjengelig nettbasert kurs i Smittevern

 

Under følger en liten statusoppdatering:

Digital undervisning

All undervisning er nå flyttet over på digitale plattformer og Zoom har blitt en viktig formidlingskanal

Eksamen/ Disputas

Det legges til rette for at eksamen denne våren skal kunne gjennomføres digitalt. Det blir ingen eksamener i Silurveien på denne siden av sommerferien.  Det planlegges også for alternativ gjennomføring av praktisk/klinisk eksamen. Studiedekaner, studieseksjonen, semesterstyrene og faglærere vil gjøre sitt beste for at dette kan gjennomføres på best mulig måte.

Forskningsdekanen og administrasjonen arbeider også for at disputaser kan bli avholdt digitalt

Anmodning fra Helsedirektoratet

Fakultetet åpnet 26. mars et akuttilbud for pasienter fra Oslo, Viken, Innlandet og Telemark og Vestfold.  Dette er en annenlinje funksjon for å ta hånd om pasienter som ikke kan få behandling i eget fylke med behov for øyeblikkelig hjelp som krever oral kirurgisk eller oral medisinsk behandling. Tilbudet er også rettet mot pasienter med mistenkt og kjent smitte.  Tilbudet ble etablert etter anmodning fra Helsedirektoratet som ba om at dette måtte følges opp med umiddelbar virkning.

Klinikkdrift

Vi behandler også våre egne pasienter som trenger oppfølging eller har behov for Ø-hjelp. Her går instruktørene i turnus. Studenter og spesialistkandidater er tidligere bedt om å identifisere pasienter som er i behandling og hvor det er nødvendig med tilsyn eller det er behov for å gjennomføre nødvendig behandling. Det er viktig at pasientene ikke utvikler ytterligere sykdom eller svekket oral helse som følge av coronapandemien. Meld dette på: behandlingsbehov@odont.uio.no. Vi vil i tiden frem mot påske se på muligheten for å trekke sisteårs tannlege- og tannpleierstudenter noe inn i dette arbeidet.

Allmøter fortsetter til uken, ansatte IOB på mandag, studentene på onsdag og IKO og fakultetsadministrasjonen på torsdag. Invitasjon er sendt dere alle. Om noen ikke har fått invitasjon ta kontakt med nærmeste leder eller studieseksjonens «hotline».

Jeg vil igjen avslutte med å takke, hver enkelt av dere, for at dere hver dag gjør meg stolt over å få lede dette fakultetet i disse krevende tider.  Jeg ønsker dere alle en fortsatt god helg.

De beste hilsener fra 

**************************************************

Pål Barkvoll, dr.odont
Dekan, Det Odontologiske Fakultet
 

 

Publisert 29. mars 2020 14:04 - Sist endret 4. juni 2021 09:43