Ukeslutt fra dekanen – uke 18

Våren er her. Det begynner å bli grønt rundt oss. Men endringene i naturen er også en indikasjon på at tiden går.  Vi er nå inne i vår syvende Corona uke. Vissheten om at dette kan komme til å bli en langvarig unntakstilstand er i ferd med å gå opp for oss alle.  

For selv om vi sammen klarer å drifte fakultet og institutter i en svært krevende situasjon, er det ikke til å komme forbi, at arbeidsplassen vår i bunn og grunn handler om noen annet enn kun drift. Først og fremst handler den om mennesker. Den handler om oss.

Vi er flokkdyr, og det er ikke naturlig for oss å være atskilt fra flokken vår. Ønske om å være sammen med andre, ligger nedarvet i vårt DNA, fra en tid hvor atskillelse fra flokken betydde den visse død. Samtidig er det dette som kreves av oss nå. Å være atskilt fra hverandre.

Vi som er på jobb i Geitmyrsveien blir daglig minnet på fraværet av alle dere som vi så gjerne skulle ha vært sammen med, og personlig kjenner jeg på savnet hver dag. Men, jeg vet også at vi kommer oss gjennom dette, og at etter hvert som tiden går, så finner vi alle strategier for å gjøre hverdagen litt mer levelig og normal. For det er jo også noe som ligger til vår art, og det er at vi er fleksible og tilpasningsdyktige. Det kommer også godt med nå.

Hjemmekontor og undervisning

All teoretisk undervisning er digital fram til sommeren. Vi planlegger for digital undervisning til høsten, men også for en mer normal høst. Alle arbeider eller studerer i utgangspunktet fra hjemmekontor inntil videre beskjed blir gitt.

Endret åpningstid i klinikkene og smittevern

Fra 27. april er åpningstid for klinikkene fra 9.00 -16.00. Til tross for at vi utvider åpningstiden og åpner forsiktig opp i klinikkene, så vil det ta en stund før vi kanskje nærmer oss noe som ligner ordinær drift. Øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av pasienter er det vi konsentrerer oss om i første omgang.

Vårt fokus på forsterket basalt smittevern i klinikkene krever mer tid og forberedelse i møte med pasientene. Alle som skal på jobb, eller ha undervisning i klinikk, må ha lest og forstått fakultetets prosedyrer for håndtering av pasienter under Coronavirus pandemien.

Nettside med prosedyrer

Nettskjema – smittevern for ansatte 

Nettskjema – smittevern for studenter og spesialistkandidater

Klinikkundervisning – spesialistutdanningen

Fra 27. april åpnet vi forsiktig opp for rotasjon av spesialistkandidater og studenter i klinikkene, slik at de kan få fulgt opp nødvendig behandling av sine pasienter. Husk å fylle ut nettskjema ovenfor vedr. smittevern før du møter i klinikk. Fra og med 4. mai vil 10 semester (OD) og 6 semester (TP) studenter i tiden frem til sommerferien bli kalt inn til en økt hver på kirurgisk avdeling. Fokus på denne tjenesten vil være å lære om forsterket basalt smittevern i praksis.  Fra 27. april startet vi også opp med 6.semester (OD) på ferdighetssenteret. Dette ser ut til å gå fint – hvor kullet nå er delt i tre.

Laboratorieaktivitet

Fra 27. april åpnet vi for en viss aktivitet i forskningslaboratoriene. Ansatte som har søkt og fått godkjent søknad kan ta opp jobben i laboratoriene. Dette er i første rekke stipendiater som er sluttfasen av sitt doktorgradsarbeid eller nyansatte stipendiater som ikke har kommet i gang.

Før dere tar fatt på arbeidet i laboratoriet må dere fylle ut nettskjema om bevissthet rundt smittevern

Nettskjema for laboratoriearbeid engelsk versjon

Følg med og hold deg oppdatert!

Som student og ansatt ved UiO er du forpliktet til å holde deg orientert om hva som skjer. Det er et krav at alle som studerer og jobber ved UiO bruker e-postkonto som tilhører UiO. Det er mulig å bruke e-post og kalender fra hjemme PC og mobil. Gå inn på nettleser og logg deg inn på Webmail (OWA).

Du kan sette opp mobile enheter som nettbrett og mobiltelefon til å bruke e-post og kalender.

Her finner du informasjon om hvordan man setter opp.

Du kan også sette opp både privat og UiO-e-post på mobiltelefon slik at e-post leses direkte på mobiltelefon.

Trenger dere hjelp, ta kontakt på it-hjelp@odont.uio.no eller ring oss. Her er kontaktinformasjon.

Allmøter på OD

Her er presentasjonene fra allmøtene for ansatte og studenter.
 

Da ønsker jeg dere alle en riktig god arbeidsuke. 

Alt godt fra,

Pål Barkvoll

Publisert 4. mai 2020 09:28 - Sist endret 4. mai 2020 09:28