VIKTIG informasjon om nedskalert drift i G71, uke 8

Informasjon sendt 22. februar.

Kjære ansatte og studenter

Smittesituasjonen endrer seg fort i disse omskiftelige tider. I går fikk vi beskjed om at en av våre klinikkansatte har testet positivt for corona. Vedkommende er ikke smittet på jobb hos oss, men hjemme. Smittevernutvalget har håndtert situasjonen etter gjeldende nasjonale og lokale regler og situasjonen er under kontroll. Som følge av dette er ni ansatte i karantene og det inntrufne får først og fremst konsekvenser for klinikkdriften ved IKO resten av denne uken. 

Vi har sagt at vi prioriterer avgangskullene på tannlege- og tannpleierstudiet og det betyr dessverre at:

Studenter:

  • 8. og 6. semester tannlege skal ikke ha klinikk denne uken (G71 Klinikk voksen og Mottaksklinikken). Instruktørtannleger på disse øktene skal heller ikke møte.
  • 2. og 4. semester tannpleie skal ikke ha klinikk denne uken (G71 Klinikk voksen). Instruktørtannleger/tannpleiere på disse øktene skal heller ikke møte.

Studentene er selv ansvarlige for å avbestille pasientene som er satt opp til time. Du kan ringe Knut Goffeng Grenne på tlf. 453 96 125 frem til kl. 15.30 eller send e-post: k.g.grenne@odont.uio.no om du ikke har nødvendig kontaktinformasjon til pasientene.

  • 10. semester tannlege og 6. semester tannpleier skal ha klinikk som planlagt f.o.m. i morgen 23. februar. Det samme gjelder for spesialistutdanningen.
  • Barneklinikken går som planlagt for alle kull tannpleierstudenter.
  • Gerodontologiklinikk og Klinikk for spes.beh. kirurgi går som planlagt for 8 semester tannlegestudenter
  • FHS og teoretisk undervisning går som planlagt.

NB: FHI og Helsedirektoratet har oppdatert sine retningslinjer for bruk av forsterkede smitteverntiltak i tannhelsetjenesten ved risikonivå 4. Oslo er i risikonivå 4. I tråd med dette innfører vi bruk av P2-maske (åndedrettsvern) ved aerosolgenererende behandling. Ta munnbind over P2-masken, så kan samme maske brukes hele økten.

Dette er en veldig kjedelig situasjon, men vi kan ikke gjøre annet enn å ta det som det kommer. Hittil har vi vært veldig heldige, men slik som smittesituasjonen er ellers i kongeriket, så kan vi ikke regne med å bli forskånet i all uendelighet.

Fakultetet jobber med en plan for at studentene som mister studieprogresjonen får tatt igjen det forsømte. Vi vet tålmodigheten deres settes på prøve, men hold ut, vi får dette til sammen!

Hilsen

Tiril

Tiril Willumsen

Dekan

Det odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo

Publisert 22. feb. 2021 14:46 - Sist endret 22. feb. 2021 14:52