Henvisning til akuttbehandling ved UiO under den pågående Covid-19 pandemien

Det odontologiske fakultet har etablert akutt oral kirurgisk eller oral medisinsk behandling for fylkeskommunene Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark under Covid-19 pandemien. Pasienter henvises fra tannlege eller lege, og er et 2.linjetilbud. Henvisning fra tannlege eller lege skjer per telefon, fax (anonymisert) eller e-post (anonymisert) eller annen hensiktsmessig måte. Telefontiden vil kunne bli utvidet, men er foreløpig: man-fre 09.00-14.00. Vakttelefon: 41394371 (vakthavende kirurg)/22852233 (kirurgisk ekspedisjon). Annen øyeblikkelig hjelp utføres av fylkenes egne tannklinikker.

Hvem henviser pasienter til akuttbehandling ved UiO?

Pasienter henvises fra tannlege eller lege, og er et 2. linjetilbud til befolkningen i Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Tilbudet er etablert etter en anmodning fra Helsedirektoratet, og er klassifisert som en samfunnskritisk funksjon.

Hva innebærer akutt-tilbudet?

Tilbudet gjelder akutt oral kirurgisk eller oral medisinsk behandling i munnhule og kjeveområde for befolkningen i fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Det er et 2. linjetilbud. Henvisning av pasienter i to kategorier: Gjelder både akuttbehandling av pasienter med mistenkt eller verifisert Covid-19-smitte og akuttbehandling av friske pasienter uten mistanke om smitte.

Behandlingstilbudet omfatter: 

 1.  Akutte smertefulle tilstander i munnhule/kjeve område som vil kreve kirurgisk eller oral medisinsk behandling  
 2. Diagnostikk av potensielt alvorlige sykdommer i munnhule og kjever
 3. Traumebehandling for skader i munnhule og kjever
 4. Alvorlige infeksjoner i munnhule og kjever

1.linje-tilbud i helseregionen

Alle tannklinikker skal gi øyeblikkelig hjelp - Definisjonen av hva som er øyeblikkelig hjelp i odontologi

Klinikker som tar i mot pasienter med mistanke om smitte eller bekreftet Covid-19 smitte:

Oslo

 • Den offentlige tannhelsetjenesten: En tannklinikk for pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten/prioritert klientell. Opprettet og i drift fra 25.mars. Henvisning nødvendig. Ulsrud tannklinikk tlf: 23 12 62 62
 • For betalende klientell: Galleri Oslo Klinikken, Allmenn og spesialistklinikk, tlf: 22 36 76 00 | Epost: post@galleriosloklinikken.no

Viken

 • Tune tannklinikk (Sarpsborg)  tlf. 69 11 77 26/ 40147105
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst – TkØ    tlf. 23 69 39 00
 • Hønefoss tannklinikk     (snart operativ)  tlf. 32 17 17 90

Innlandet

 • Lillehammer tannklinikk tlf:  61 27 02 20
 • Hamar tannklinikk tlf: 62 54 41 30

 

Vestfold og Telemark

Skien tannklinikk tlf: 35 58 39 20

 

Publisert 1. apr. 2020 11:40 - Sist endret 1. apr. 2020 16:32