English version of this page

Arbeidsrestriksjoner i forbindelse med Coronavirus

Det er primært to tiltak som benyttes av arbeidsgiver / studiested for å hindre smitte av Coronaviruset. Det er arbeidsrestriksjoner og hjemmekarantene. Vi minner om at studenter og ansatte ved OD defineres som helsepersonell etter Helsepersonelloven. Det stilles særlig krav til helsepersonell, og terskelen for å iverksette arbeidsrestriksjoner er mye lavere enn for andre yrkesgrupper og studiesteder.

Arbeidsrestriksjoner

Ansatte og studenter i helsetjenesten som de siste 10 dager har vært i områder med vedvarende spredning, og ikke hatt kjent nærkontakt med bekreftet tilfelle (lavrisikokontakt).

 

Hva innebærer det å få arbeidsrestriksjoner som ansatt ved OD?

Du er ikke definert som syk, selv om du har arbeidsrestriksjoner.

Har du arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, forventes det derfor at du jobber i denne perioden. Det betyr at du løser de arbeidsoppgavene som ikke innebærer at du må være fysisk tilstede på jobb – typisk oppgaver som kan løses med PC og telefon. Vi legger til rette for elektroniske møter. Hvis du har behov for støtte for å koble deg opp mot UiOs systemer, sender du en epost til it-hjelp som vil bistå deg over telefon. Du fører timer i HR-portalen under «Hjemmearbeid». 

Hva innebærer det å få arbeidsrestriksjoner som student ved OD?

Er du student vil det bli lagt til rette for at du kan holde deg faglig oppdatert i perioden du har arbeidsrestriksjoner. Du vil få gyldig fravær fra undervisningen når du er pålagt arbeidsrestriksjon. Studenter dette er relevant for tar kontakt med studieseksjonen.

Hjemmekarantene

Nærkontakt til bekreftet tilfelle: de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle.

Hva innebærer det å få hjemmekarantene som ansatt ved OD?

Du er ikke definert som syk. Har du arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, forventes det derfor at du jobber i denne perioden. Det betyr at du løser de arbeidsoppgavene som ikke innebærer at du må være fysisk tilstede på jobb – typisk oppgaver som kan løses med PC og telefon. Vi legger til rette for elektroniske møter. Hvis du har behov for støtte for å koble deg opp mot UiOs systemer, sender du en epost til it-hjelp som vil bistå deg over telefon. Du fører timer i HR-portalen under «Hjemmearbeid». 

Hva innebærer det å få hjemmekarantene som student ved OD?

Er du student vil det bli lagt til rette for at du kan holde deg faglig oppdatert i perioden du har arbeidsrestriksjoner. Du vil få gyldig fravær fra undervisningen når du er pålagt hjemmekarantene. Studenter dette er relevant for tar kontakt med studieseksjonen.

Generelle retningslinjer

Personer som har arbeidsrestriksjoner eller sitter i hjemmekarantene skal følge basale smittervernregler. Her er lenke til FHIs retningslinjer rundt arbeidsrestriksjon og hjemmekarantene.

Publisert 6. mars 2020 08:52 - Sist endret 9. juni 2020 18:57