Klinikkene er stengt for ordinær behandling

Fakultetets beredskapsledelse har besluttet at studentklinikkene på barn og voksen stenger ordinær virksomhet fra og med torsdag 12. mars til og med søndag 19. april.

Spesialistutdanningen fortsetter foreløpig ut uken. Fakultetet har etablert beredskap og fagavdelingene vil legge til rette for øyeblikkelig hjelp for våre pasienter i den tiden studentklinikkene er stengt. Avdeling for oral kirurgi og oral medisin og Avdeling for kjeve og ansiktsradiologi vil ha akuttberedskap i hele perioden studentklinikkene er stengt – elektiv behandling vil bli gradvis redusert også her.

Avgjørelsen er et forebyggende tiltak for å hindre spredning av coronavirus.

Publisert 11. mars 2020 18:22 - Sist endret 6. apr. 2020 09:36