Informasjon til studenter ved Det odontologiske fakultet om undervisning og eksamen

Oppdatert informasjon til studenter ved Det odontologiske fakultet (revidert 27.5.2020 kl 18.00).

All fysisk undervisning ved Det odontologiske fakultet er avlyst fram til sommeren

Alle bygg ble stengt for studenter 17.3. kl.15, slik at dere ikke lenger kommer inn med kortene deres. Ledelsen besluttet 31.3. at stenging av alle fakultetets bygninger videreføres t.o.m. 27.4. Vi vurderer løsninger for studenter som har behov for å hente saker på fakultetet.
Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas. 

Alminnelige regler for deltakelse på obligatorisk undervisning er inntil videre satt til side.

Anbefalingene kan endre seg raskt. Vi ber alle studenter følge med på fakultetets nettsider. Endringer av betydning vil bli varslet på Canvas og i timeplanen i Mine studier.

Fakultetet har samlet spørsmål og svar om undervisning/klinikk/eksamen.

Alle studenter må avbestille pasienter som har time på allmenn voksenklinikk f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Dersom dere har pasienter under behandling som ikke kan vente på ny time til etter påske, f. eks. suturfjerning, dårlige provisorier etc. ber vi om at dere melder det inn til denne e-mailadressen: behandlingsbehov@odont.uio.no. Husk at dette gjelder kun nødvendig behandling. Den vil da tas hånd om av våre ansvarhavende/instruktører på vaktordning.

Informasjonstelefon for studenter ved OD

Dersom du er student på OD, og har spørsmål om hvordan coronaviruset innvirker på studier kan du ringe tlf. 900 59 272/913 27 638 (åpen 09.00-15.45 i ukedagene).

Allmøter

Presentasjon fra allmøtet 25.03.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 1.4.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 15.4.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 22.4.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 29.4.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 5.5.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 13.5.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 20.5.2020 (pdf)

Presentasjon fra allmøtet 27.5.2020 (pdf)

Opptak fra allmøtet 17.6.2020 (mp4)

UB – tilgjengelige digitale referanser på spesialavtaler Vår 20

Disse ordningene med digitaltilgang er i utgangspunktet midlertidige, og det er ikke sikkert at de vil videreføres gjennom H20-semesteret, men enn så lenge kan de i det minste avhjelpe problematikken med manglende UB-tilgang.

Her er noen tips til hvordan man lett kan finne fram til klarerte digitale referanser i denne korona-tiden: UB har lagt ut lenker til aktuelle e-ressurser som er lett tilgjengelig både for ansatte og studenter. Ta ellers gjerne kontakt med fakultetenes fagreferenter på UB for mer hjelp og veiledning; de har full oversikt over situasjonen, og er godt oppdaterte på det som til enhver tid er tilgjengelig av digitale ressurser.

 

Bachelorprogrammet i tannpleie

2. semester (TP1200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas.

– Klinikkundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00.

Eksamen

Eksamen TP1200 deleksamen 2; Oral biologi I, Anatomi og fysiologi, som skulle vært avholdt onsdag 18.3, måtte som kjent avlyses. Eksamenen ble avholdt som individuell hjemmeeksamen i Inspera fredag 3.4. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter).

Eksamen TP1200 del 3 Oral biologi II: Mikrobiologi og immunologi. Eksamenen vil bli avholdt som skriftlig individuell eksamen hjemme i Inspera på opprinnelig fastsatt dato tirsdag 9.6. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter). 

4. semester (TP2200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas.

– Klinikkundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. 

Eksamen

– Eksamen i TP2200 Oral radiologi. Eksamenen vil bli avholdt som skriftlig individuell eksamen hjemme i Inspera på opprinnelig fastsatt dato fredag 12.6. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter). 

6. semester (TP3200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas.

– Klinikkundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. 

Eksamen

– Praktisk klinisk eksamen i voksentannpleie (muntlig): Eksamen gjennomføres digitalt i Zoom, og bedømmes til Bestått/Ikke bestått. Se utfyllende informasjon i Canvas.

– Eksamen i TP3200 del 3 Kariologi. Eksamenen vil bli avholdt som skriftlig individuell eksamen hjemme i Inspera på opprinnelig fastsatt dato onsdag 27.5. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter).

Bacheloroppgaven

– Gjennomføres som normalt: Informasjon om bacheloroppgaven

Informasjon om muntlig presentasjon kommer.

Masterprogrammet i odontologi

Modul 1 (OD1100)

Undervisning

– All fysisk undervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. t.o.m 13.4. Digital undervisning i gang fra 16.3.

Eksamen

– Eksamen i modul 1, blokk 2 blir muntlig eksamen i Zoom. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter).

– Eksamen i modul 1, blokk 3: Informasjon kommer.

Modul 2 (OD2200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 12. Følg med på informasjon i Mine studier og i Canvas.

Eksamen

– Eksamen i modul 2, blokk 3:

  • Skriftlig eksamen: Skriftlig digital eksamen i Inspera hjemme 15.6, varighet 5 timer.
  • Stasjonseksamen: Digital stasjonseksamen 17.6.

6. semester (OD3200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas.

– Klinikkundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00.

– Undervisning på Ferdighetssenteret avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00 t.o.m 24.4.

– Studenter som skal ha undervisning på Ferdighetssenteret må svare på nettskjema vedr. smittevern før undervisningen starter.

Eksamen

– Eksamen i OD3200 biomaterialer blir en individuell hjemmeeksamen i Inspera. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter). Eksamen blir utsatt til mandag 15.6.

– Eksamen i OD3200 praktisk-klinisk eksamen i protetikk/indirekte teknikk på Ferdighetssenteret.

Gruppe 1: Eksamen 8.5
Gruppe 2: Eksamen 22.5
Gruppe 3: Eksamen 5.6

8. semester (OD4200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas.

– Klinikkundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00.

Eksamen

– Eksamenene i OD4200 vil bli avholdt som individuelle hjemmeeksamer i Inspera. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter).

  • Endodonti: Eksamenen vil bli avholdt på opprinnelig fastsatt dato og tid, 5.6 kl. 9.00-13.00
  • Gerodontologi: Eksamenen vil bli avholdt på opprinnelig fastsatt dato 10. 6. Eksamenstid utvides kl. 9.00-15.00
  • Kariologi: Eksamenen vil bli avholdt på opprinnelig fastsatt dato og tid, 12.6 kl. 9.00-13.00
  • Periodonti: Eksamenen vil bli avholdt på opprinnelig fastsatt dato og tid, 15.6 kl. 9.00-13.00
  • Farmakologi: Eksamenen vil bli avholdt på opprinnelig fastsatt dato og tid, 17.6 kl. 9.00-13.00

10. semester (OD5200)

Undervisning

– Fysisk teoriundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00. Digital undervisning begynte i uke 13. Se informasjon i Mine studier og i Canvas.

– Klinikkundervisning avlyses midlertidig f.o.m. 12.3. kl. 13.00.

– Studenter som skal ha klinisk undervisning må svare på nettskjema vedr. smittevern før undervisningen starter.

Eksamen

– Eksamen i OD5200 samfunnsodontologi som skulle vært avholdt 17.3, måtte som kjent avlyses. Eksamenen vil bli avholdt som individuell hjemmeeksamen i Inspera fredag 3.4. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter).

– Øvrige skriftlige eksamener blir individuelle hjemmeeksamener i Inspera. Karakterskalaen blir Bestått/Ikke bestått (ikke bokstavkarakter).

  • Pedodonti: Eksamen over to (2) dager. Eksamenstid fra kl. 9.00 den 11.5 til kl. 09.00 den 13.5.
  • Kjeveortopedi: Eksamenen vil bli avholdt på opprinnelig fastsatt dato 26.5 kl. 9.00-11.00.
  • Informasjon om praktisk-klinisk eksamen kommer.

 

Masteroppgaven

– Gjennomføres som normalt: Informasjon om masteroppgaven

Informasjon om muntlig presentasjon kommer.

Spesialistutdanningen

– Mer informasjon om undervisningen kommer fra fagavdelingen. 

– Kandidater som skal ha klinisk undervisning må svare på nettskjema vedr. smittevern før undervisningen starter.

 

Publisert 11. mars 2020 18:07 - Sist endret 17. juni 2020 12:39