Mandat for ODs Smittevernutvalg

Fakultetet opprettet 3. februar 2020 Smittevernutvalget i forbindelse med fokuset på Coronaviruset. 

Bildet kan inneholde: lege, kirurg, helsepersonell, sykehus, scrubs.

Foto: OD/UiO

Oppdragsgiver: Dekan Tiril Willumsen

Deltagere: Morten Enersen, Tom Barkvoll, Sissel Strømsfjord, May-Helen Forsberg, Bente Teigmo, Kari Øverby (kommunikasjon), Anne Rønneberg, og Elin Toremo (lokalt hovedverneombud). 

Kontakt Smittevernutvalget

Utvalgets formål

Smittevernutvalget er iverksatt for å ivareta smittevern rundt forekomst av Coronaviruset og ivareta de hensyn som kreves ad hoc ved Det odontologiske fakultet.  Smittevernutvalget skal gi råd i tråd med myndighetenes anbefaling og foreslå tiltak for å hindre smittespredning ved fakultetet. Herunder også råd som må gå ut til pasienter og besøkende i forkant av en konsultasjon eller besøk ved fakultetet og i særdeleshet i klinikkene. 

Utvalgets mandat

1. Utvalget er et rådgivende tverrfaglig organ for fakultetsledelsen  

Gi råd for hvordan håndtere situasjoner som berører smittevern i forhold til smittespredning og oppfølging av Coronavirussmitte 

Fremskaffe faktagrunnlag rundt coronaviruset

2. Følge opp og informere om nytt fra myndighetene som påvirker driften ved OD 

Informasjonen sendes ut via kommunikasjonsavdelingen

3. Foreslå smitteverntiltak og bidra til implementering av tiltakene 

Ha tett kontakt og iverksette ad hoc møter med ledere og hygienekontakter når det kreves

4. Bidra til å sette tydelig fokus på retningslinjene i fakultetets smittevernrutiner og bidra til etterlevelse blant studenter og ansatte

5. Utarbeide forslag til beredskapsplan. Forslaget er godkjent. 

Forebyggende tiltak er iverksatt i tråd med beredskapsplanen, trinn 1.

  • Innskjerpet etterlevelse av hygienerutinene. 
  • Ekstra hånddesinfeksjonsdispensere er satt opp i publikumsarealer.
  • Fakultetet har skaffet oversikt over tilgjengelig utstyr og bestilt opp ekstra der det anses nødvendig.

 

Publisert 27. feb. 2020 13:33 - Sist endret 3. feb. 2021 10:41