Midlertidig instruks for mottak og håndtering av tanntekniske produkter fra Kina

Saks- og dokumentnr. i ePhorte 2012/15118

Utarbeidet av: May Helen Forsberg, operasjonssykepleier

Godkjent av: Pål Barkvoll, dekan

Gyldig fra: 12.02.2020

1. Hensikt og omfang/formål

På grunn risiko for smitte av Coronavirus fra Kina, er denne instruksen utarbeidet av «Smittevernutvalget, OD» for å forhindre potensiell smitteoverføringer fra tanntekniske produkter. Instruksen gjelder alle som kommer i befatning med forsendelser fra Kina.

Instruksen gjelder til smitterisiko er erklært opphørt.

2. Ansvar

Ledere i aktuelle klinikker har ansvar for å gjøre denne instruksen kjent hos de som er potensielle mottakere av forsendelser fra Kina.

Den enkelte ansatt og/eller student, som mottar forsendelser, har ansvar for å følge instruksen som foreligger.

3. Fremgangsmåte

3.1 Mottak av forsendelse, første linje, sekretær.

      Sekretær tar i mot forsendelse, tar ut dokumenter, pakke leveres så til student/instruktør.

3.2 Mottak av forsendelse, andre linje, student/instruktør

  • Ta av ytre emballasje (kartong/papp) og kast i restavfall
  • Utfør håndhygiene
  • Ta på hansker
  • Indre emballasje tas av og kastes i gul avfallspose
  • Legg komponentene i PeraSafe- bad i ti minutter.
  • Ta av hansker og kast i gul avfallspose.
  • Skyll komponentene i vann, slik at all PeraSafe renner av.
  • Utfør håndhygiene

4. Definisjon

Rely+On PeraSafe er et desinfeksjonsmiddel som hører inn under gruppen oksydative desinfeksjonsmidler, og har god kompatibilitet med de fleste typer materialer. Middelet har god effekt på alle virus og inaktiveres ikke av organisk materiale.

5. Avvik eller dissens

Avvik på prosedyre meldes nærmeste leder og meldes i UiOs meldesystem for avvik.

6. Referanser og henvisninger.

Retningslinje PeraSafe

Publisert 27. feb. 2020 13:34 - Sist endret 27. feb. 2020 13:34