Studenter og coronasituasjonen

Under er det viktig informasjon alle studenter må sette seg inn i forbindelse med coronasituasjonen. Siden oppdateres fortløpende – så hold deg oppdatert her.

Generell informasjon – alle studenter

Symptomer, testet eller spørsmål om covid-19 og studiesituasjonen

Har du symptomer, er du testet for covid-19 eller har du spørsmål om covid-19 i forbindelse med studiesituasjonen din: Ring studieseksjonens hotline på tlf: 900 59 272 (ikke send SMS). Kontakt også den aktuelle klinikksjefen ved fravær fra klinisk undervisning.

Du kan også sende en e-post til a.a.solna@odont.uio.no dersom du har symptomer eller er testet (venter på prøvesvar), og du vet at du skal holde deg hjemme. NB: Ikke oppgi sensitiv informasjon pr. e-post! Ring studieseksjonens hotline når prøveresultat foreligger og før du eventuelt gjeninntrer på studiet, dersom du ikke tidligere i prosessen har fått oppgitt når du kan gjeninntre.

Undervisning

Forelesninger

Teoretisk undervisning er digital - følg med på oppdateringer i Mine Studier. Fordi vi gjør alt vi kan for å hindre spredning av covid-19 viruset er det lagt inn begrensninger på antall studenter i auditoriene og hvor tett man kan sitte. Dette er markert på setene i auditoriene. I tillegg er det vedtatt at studentene skal bære munnbind under forelesningene i Geitmyrsveien. Disse fås utenfor forelesningslokalene og kastes i gul avfallsboks ved utgangen.

Praksis i klinikk f.o.m. 11. januar t.o.m. 15. januar

Masterstudiet 10. semester:

 • Ekstern praksis skal gjennomføres 
 • Intern praksis i klinikken går som planlagt

Nedskalert klinikkdrift f.o.m. 11. januar t.o.m. 15. januar

 • Bachelor: 4. semester og 6. semester
 • Master: 6. semester og 8. semester

Klinikkdriften er nedskalert i henhold til Regjeringens nye anbefalinger. Det blir fortsatt arbeid som clinical partners for tannpleie og tannlegestudentene.

Allmøter og informasjon på e-post for studenter 2021

Påbudt bruk av munnbind i Geitmyrsveien

Alle studenter skal bruke munnbind i fellesarealer der studenter og pasienter oppholder seg sammen, samt i forelesninger som avholdes i Geitmyrsveien.

Slik bruker du munnbind:

 • Sprit av hendene, ta på munnbind og behold munnbindet på under hele forelesningen.
 • Ikke ta deg i ansiktet eller berør munnbindet.
 • Kast munnbindet i smitteavfall ved utgangen av auditoriet.
 • Sprit av hendene.

Se korrekt bruk av munnbind på FHIs nettside.

Coronatesting på Blindern, Fredrikkeplassen

 • Studenter ved UiO kan bestille test for Covid-19
 • SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute og ikke i egne lokaler. NB: Fremmøte kun etter forhåndsavtale.
 •  For å avtale tidspunkt for testing, må du ringe telefon 22 85 33 00 mandag til fredag kl. mellom 08.15 og 11.00 og mellom kl. 12.30 og 14.30. Du får beskjed om oppmøtested og oppmøtetidspunkt når du bestiller testing.

Egenmelding ved fravær fra eksamen 

Tidligere i vår vedtok rektor midlertidig endring i forskrift om studier og eksamener ved UiO i forbindelse med koronavirus våren 2020. Den midlertidige forskriften åpnet for egenmelding ved fravær fra eksamen, og dette ble innført 16. mars. Rektor har forlenget det midlertidige regelverket fra 1. september 2020 til 1. februar 2021. 

Innføring av krav om egen bærbar datamaskin for studenter

På grunn av usikkerheten knyttet til videre forløp av situasjonen med koronavirus, forventes det langt mer digital undervisning og eksamen også i høstsemesteret 2020. 
I den midlertidige forskriften om studier og eksamener er det derfor lagt inn et krav om at studenter skal ha egen bærbar datamaskin.  

Bildet kan inneholde: tekst, linje, skrift.

 

Publisert 7. aug. 2020 14:39 - Sist endret 15. jan. 2021 13:17