Studenter og coronasituasjonen

Under er det viktig informasjon alle studenter må sette seg inn i forbindelse med coronasituasjonen. Siden oppdateres fortløpende. For spesifikk informasjon, se i canvas.

Vaksine for studenter

Alle studenter som ennå ikke er vaksinert (eller mangler 2. dose) oppfordres til å  benytte seg av Oslo kommunes tilbud om vaksine til studenter bosatt i Oslo. Se lenke til SIOs informasjonsside om tilbudet her:

Munnbind

Det gjeninnføres påbud om bruk av munnbind i bygningene IKO, IOB, Ferdighetssenteret og Gero (Cathinka Gulberg) fra 8. desember 2021, og 1 metersregelen gjeninnføres (husk avstand i kantine, garderober, venterom o.l.).

Fra 17. november anbefaler vi bruk av munnbind ved ferdsel i bygningene der 1 meter ikke kan overholdes. Gjelder Geitmyrsveien 69/71. Munnbind kan hentes i resepsjonen.

Benytt hver annen plass i auditorier/ klasserom/ grupperom ved fysisk frammøte unntaksvis, og husk munnbind.

Bruk inngangen fra Geitmyrsveien 69

For å unngå fortetning ved inngangspartiet i Geitmyrsveien oppfordrer vi til bruk av  inngangen fra Geitmyrsveien 69 (gamlebygget) eller via garasjen. Hold også avstand i venteområdet utenfor Mottak og unngå sammenstimling. Bruk munnbind.

Hvem kontakter du ved symptomer på covid-19?

Har du corona-lignende symptomer, er du testet for covid-19 eller har du spørsmål om covid-19 i forbindelse med studiesituasjonen din: Ring studieseksjonens hotline på tel. 900 59 272 (ikke send SMS). Du kan også sende en epost til k.b.hansen@odont.uio.no med kopi til smittevern@odont.uio.no. Unngå personsensitive opplysninger i e-post, men oppgi ditt telefonnummer så kontakter en ansatt ved studieseksjonen deg ved behov. 

Ved mistanke om coronasmitte: ta en hurtigtest. Ved positiv hurtigtest må du ta en PCR-test og være i karantene til svar foreligger. Ved positiv PCR test går du i isolasjon 10 dager fra det tidspunktet det testresultatet foreligger. Du kan  komme tilbake på jobb/studie hvis du er symptomfri etter 10 dager. Dersom du fortsatt har symptomer fortsetter isolasjon til symptomfrihet.

Husk å melde fra til oss på hotline telefonen eller per epost når prøveresultat foreligger og før du returnerer fysisk på fakultetet etter testing eller sykdom/karantene.

Regler for karantene og isolering fram til 26. september - se FHI 
Karanteneregler fra og med 27. september - se Helsedirektoratet
Se FHIs flytskjema nederst på denne siden dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer (gjelder etter 24/9).
Se FHIs informasjon om nærkontakter og isolasjon gjeldende fra 29. november 2021. FHIs Smittevernråd for befolkningen  og nasjonale smitteverntiltak fra 9. desember 2021.
 

Henvendelser angående fravær kan også gjøres til hotline-telefonen 900 59 272 (ikke send SMS). Fravær grunnet arbeidsrestriksjon eller karantene blir registrert som en del av totalfraværet for semesteret, men se Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning for mer informasjon. Pass likevel på å kontakte både klinikkene og undervisere. Kontakt den aktuelle klinikksjefen og/eller klinisk veileder ved fravær fra klinisk undervisning. Gi beskjed til underviser/faglærer ved fravær fra obligatoriske aktiviteter slik at det tilrettelegges for minst mulig tapt undervisning.

Undervisning

Forelesninger

Teoretisk undervisning tilrettelegges digitalt i zoom fra 8. desember og ut semesteret.

Lesesaler

Fakultetets lesesaler forhåndsbookes med QR-kode. Se Rombestilling for studenter - lesesalsplass - For ansatte - Universitetet i Oslo (uio.no) Det skal være 1 meter avstand mellom båsene. Du scanner QR-koden når du tar i bruk plassen.


Coronatesting på Blindern, Fredrikkeplassen

  • Studenter ved UiO kan bestille test for Covid-19
  • SiO Helses teststasjon er lokalisert på Fredrikkeplassen på Blindern. Testingen foregår i en egen brakke ute og ikke i egne lokaler. NB: Fremmøte kun etter forhåndsavtale.

Allmøter og informasjon på e-post for studenter 2021

Desember

September

August

Mai

Egenmelding ved fravær fra eksamen 

Tidligere i vår vedtok rektor midlertidig endring i forskrift om studier og eksamener ved UiO i forbindelse med koronavirus våren 2020. Den midlertidige forskriften åpnet for egenmelding ved fravær fra eksamen, og dette ble innført 16. mars. Rektor har forlenget det midlertidige regelverket ut 2021. 

Innføring av krav om egen bærbar datamaskin for studenter

På grunn av usikkerheten knyttet til videre forløp av situasjonen med koronavirus, forventes det langt mer digital undervisning og eksamen også i vårsemesteret 2021. 
I den midlertidige forskriften om studier og eksamener er det derfor lagt inn et krav om at studenter skal ha egen bærbar datamaskin.  

Hvordan forholde seg til nyoppståtte luftveissymptomer?

Bildet kan inneholde: gjøre, rektangel, materiell eiendom, parallell, diagram.

Publisert 7. aug. 2020 14:39 - Sist endret 8. des. 2021 09:39