IT-seksjonen odontologisk fakultet

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1142 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Geitmyrsveien 69 0455 Oslo Telefon: +47 22852000

Enhetskoder

Koststed 16001000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 160003 Vortex, FS m.m.