Medlemmer

Møtedeltakere

Representanter Vararepresentanter

Fakultetsdirektør

Karien Marie Ulshagen

Assisterende fakultetsdirektør

Leif Erling Jensen

Tillitsvalgte 2020 – Det odontologiske fakultet  

Akademikerne

Ingvild Johnsen Brusevold

Akademikerne

Kjetil Strøm

Anne Kristin Treider

Parat

Asle Fredriksen, UiO

Parat

Asle Fredriksen, UiO

Forskerforbundet

Ann-Kristin Ruus

Forskerforbundet

Morten Enersen

Norsk tjenestmannslag NTL

Trine Elin Brobakke Lang

NTL

May-Helen Losoa Forsberg

Marianne Midthus Østby, UiO

Verneombud (observatør med talerett)

Elin Merete Toremo

 

Tillitsvalgte 2020 – sentralt

Akademikerne/UiO

Pb 1174 Blindern

e-post: akademikerne@uio.no           

Forskerforbundet/UiO

Pb 1048 Blindern

e-post: forskerforbundet@uio.no

NTL-forening 90/UiO

Pb 1034 Blindern

e-post: kontor@ntl.uio.no               

Parat/UiO

Pb 1049 Blindern

e-post: parat@uio.no

Felles mail for hovedorganisasjonene:

hovedtillitsvalgte@uio.no

Publisert 8. okt. 2020 12:32 - Sist endret 11. mai 2022 14:22