Kandidater til fakultetsstyret

Kandidater innen valgkretsen midlertidig vitenskapelige

Stipendiat Safiyye Süslü   Avd. for Biomaterialer    

Bildet kan inneholde: skjerf, ansikt, hvit, hode, smil.                        

 

 • Tettere oppfølging av våre tannlegestudenter og stipendiater
 • Bidra til arenaer der våre doktorgradsstipendiater og forskere får muligheten til å møte hverandre på tvers av avdelinger, utveksle erfaringer og ideer.
 • Bidra til at opplæringsdelen blir basert på relevante kurs,
 • Bidra til at undervisningsplikten til stipendiater benyttes til teoretisk og klinisk undervisning av studenter ved OD
 • Brobygging nasjonalt og internasjonalt for å styrke kvaliteten på undervisning, forskning og kompetansen til våre studenter og forskere
 • Fokus på å rekruttere yngre forskere nasjonalt og internasjonalt.
 • Forskningsbasert undervisning og behandling 

  Foreslått av Badra Hussain

Stipendiat Badra Hussain

Avd. for biomaterialer

 • Jeg er stipendiat ved avdeling for Biomaterialer og er opptatt av at vi som fakultet jobber som en helhet og at vi får til gode samarbeid på tvers av avdelingene.
 • Det er også viktig at vi skal kunne utnytte det potensialet som ligger i fakultetet med tanke på forskningsdata, vi er så heldige å ha tilgang til masse informasjon som kan brukes.
 • Det er også helt essensielt med et godt faglig og sosialt miljø blant ansatte og studenter. 
  Foreslått av Tormod Krüger
   
Publisert 9. nov. 2020 12:44 - Sist endret 16. nov. 2020 15:24