Personer - Side 13

Søk etter ansatte og studenter ved OD

 

Personer 301 - 325 av 411
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Margit E Sanderson Sanderson, Margit E Konsulent +47 22852036 m.e.sanderson@odont.uio.no
Sandsmark, Turid Seniorkonsulent +47-22852011 turid.sandsmark@odont.uio.no
Sanz Alonso, Mariano Professor II m.s.alonso@odont.uio.no
Bilde av Dipak Sapkota Sapkota, Dipak Førsteamanuensis +47 22840331 dipak.sapkota@odont.uio.no S100 proteins, miRNA, oral precancer and cancer, transcriptome analysis, functional assays, modulation of gene expression, in vivo models of carcinogenesis
Bilde av Erik Saxegaard Saxegaard, Erik Førsteamanuensis +47 22852077 erik.saxegaard@odont.uio.no
Bilde av Karl Schenck Schenck, Karl Professor +47 22840360 +47 92809296 karl.schenck@odont.uio.no periodontitt, Oral immunologi, forsvar mot infeksjon, oral lichen planus, immunregulering i munnhulen
Bilde av Eli Schistad Ter Kuile Schistad Ter Kuile, Eli Instruktørtannlege +47 22852273 e.s.t.kuile@odont.uio.no Instruktør
Bilde av Olaf Joseph Franciscus Schreurs Schreurs, Olaf Joseph Franciscus Overingeniør +47 22840361 o.j.f.schreurs@odont.uio.no Histologi, Immunohistokjemi (IHC), In situ hybridisering (ISH), Mikroskopi, Western Blott (WB), Celledyrkning
Bilde av Maria Schröder Schröder, Maria Stipendiat +47 48436112 maria.schroder@odont.uio.no
Bilde av Rigmor Schøne Schøne, Rigmor Klinikksekretær +47 90158694 +47 90158694 +4790158694 rigmor.schone@odont.uio.no
Seehuus, Sharon Joy Rose Instruktørtannlege s.j.r.seehuus@odont.uio.no
Bilde av Amer Sehic Sehic, Amer Professor +47 22840352 +4795752912 +47-95752912 amer.sehic@odont.uio.no
Bilde av Sudhanshu Shekhar Shekhar, Sudhanshu Forsker +47 22840327 sudhanshu.shekhar@odont.uio.no Infeksjon og immunitet, lungeimmunologi, vaksinologi, medfødt lymfosytt cytometri, Celledyrking, histopatologi
Bilde av Gabriela Salvadori Silva Silva, Gabriela Salvadori Postdoktor g.s.silva@odont.uio.no
Bilde av Roger Simm Simm, Roger Instituttleder +47 22840337 roger.simm@odont.uio.no
Singh, Preet Bano Instruktørtannlege +47 22852051 p.b.singh@odont.uio.no
Bilde av Katarina Sjølie Sjølie, Katarina Klinikk avd.leder +47 22852096 katarina.sjolie@odont.uio.no
Bilde av Anja Skagmo Skagmo, Anja Instruktørtannlege anja.skagmo@odont.uio.no periodonti, endodonti
Bilde av Irene Skau Skau, Irene Forsker +47 22840389 +47 48034673 irene.skau@odont.uio.no Helsetjenesteforskning, Samfunnsodontologi, Helseøkonomi
Bilde av Henrik Skjerven Skjerven, Henrik Spesialtannlege +4795702290 95702290 henrik.skjerven@odont.uio.no computer guided implant surgery, Titanium, intraoral scanning, TMJ, Intraoral scanning technologies, cad cam, tooth wear, Dental implant
Bilde av Lasse Ansgar Skoglund Skoglund, Lasse Ansgar Professor +47 22844672 l.a.skoglund@odont.uio.no farmakoterapi, inflammasjoner, farmakologi, odontologisk, smerte
Bilde av Rasa Skudutyte-Rysstad Skudutyte-Rysstad, Rasa Førsteamanuensis +47 22852132 rasa.skudutyte-rysstad@odont.uio.no epidemiologi, kariesdiagnostikk, kunnskapsbasert odontologi
Bilde av Kjell Skaar Skaar, Kjell Overingeniør +47 22852067 +47 92607531 kjell.skaar@odont.uio.no
Bilde av Anne Skaare Skaare, Anne Professor +47 22852186 anne.skaare@odont.uio.no karies hos førskolebarn, tannskader, barn, oral helse, dentale erosjoner
Sloreby, Astrid Rådgiver +4745889450 astrid.sloreby@odont.uio.no Personaladministrasjon