Vitenskapelig ansatte ved instituttene - Side 7

Personer 151 - 175 av 258
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Anne Møystad Møystad, Anne Professor +47-22852256 +47-22852100 amoystad@odont.uio.no osteoarthritis, nerve damage, Digital radiography, TMJ, ultrasound, dental caries
Bilde av Dung Tien Nguyen Nguyen, Dung Tien Postdoktor d.t.nguyen@odont.uio.no
Nilsen, Hanna Kristine Klarholm Instruktørtannlege +47 22852316 h.k.k.nilsen@odont.uio.no
Ninkov, Peter Instruktørtannlege med spesialisering petarni@odont.uio.no
Bilde av Ingunn Harvold Nissen-Meyer Nissen-Meyer, Ingunn Harvold i.h.nissen-meyer@odont.uio.no
Bilde av Målfrid Nupen Nupen, Målfrid Instruktørtannlege malfrid.nupen@odont.uio.no
Bilde av Elin Ohm Ohm, Elin Instruktørtannlege elin.ohm@odont.uio.no
Bilde av Heming Olsen-Bergem Olsen-Bergem, Heming Førsteamanuensis +47 22852043 45027278 heming.olsen-bergem@odont.uio.no Kliniske studier, artritt, barn, kjeveledd, behandlingsprosedyrer, Immunoregulasjon, PCR & Q-PCR, DNA, RNA analysis, Immunohistokjemi (IHC)
Bilde av Margareth Kristensen Ottersen Ottersen, Margareth Kristensen Instruktørtannlege med spesialisering m.k.ottersen@odont.uio.no
Bilde av Fernanda Cristina Petersen Petersen, Fernanda Cristina Professor +47 22840312 +47 91186028 f.c.petersen@odont.uio.no mikrobiologi, streptokokker, genetisk kompetanse, biofilm, signalering, normal flora, patogener
Pham, Maria H. N. T. Stipendiat hmnpham@odont.uio.no biomaterials, titanium dioxide, scaffold, oral kirurgi.
Bilde av Hans Ragnar Preus Preus, Hans Ragnar +47-40407567 h.r.preus@odont.uio.no Periodontitis, Periodontology, Microbiology, Bacteria, Psoriasis, Skin diaseases, Comorbidity
Bilde av Dorita Preza Preza, Dorita Instruktørtannlege med spesialisering dorita.preza@odont.uio.no
Bilde av Lisa Printzell Printzell, Lisa Instruktørtannlege med spesialisering lisa.printzell@odont.uio.no
Bilde av Gry Steinsvoll Prøsch Prøsch, Gry Steinsvoll Instruktørtannlege g.s.prosch@odont.uio.no
Bilde av Helen Pullisaar Pullisaar, Helen Førsteamanuensis helen.pullisaar@odont.uio.no
Bilde av Arsalan Qayoom Qayoom, Arsalan Instruktørtannlege arsalan.qayoom@odont.uio.no
Bilde av Eva Maria Cecilia Redfors Redfors, Eva Maria Cecilia Universitetslektor +47 22852235 e.m.c.redfors@odont.uio.no
Refseth, Tonje Rygh Instruktørtannlege t.r.refseth@odont.uio.no
Bilde av Janne Elin Reseland Reseland, Janne Elin Professor +47 22852361 +47 91515962 j.e.reseland@odont.uio.no Physiology; growth hormones, signaling, regulation, Stem cells, Biomineralization, Bone regeneration and remodelling, Craniofacial molecular and developmental biology, Bone functional genomics and proteomics, matrix biology
Bilde av Ulf Harald Riis Riis, Ulf Harald Universitetslektor u.h.riis@odont.uio.no
Bilde av Elisabeth Aurstad Riksen Riksen, Elisabeth Aurstad Førstelektor e.a.riksen@odont.uio.no
Bilde av Monika Kristina Rikter Rikter, Monika Kristina Instruktørtannlege monikkr@odont.uio.no Klinikkveileder
Roberg, Eirin Brattgjerd Instruktørtannlege e.b.roberg@odont.uio.no
Bilde av Adam Austin Rogers Rogers, Adam Austin Stipendiat +47 4054 2074 a.a.rogers@odont.uio.no doktorgradsprogram, atferdsfag, IKO, Tannpleier