Årshjul studie

En oversikt over frister og ansvar for oppgaver på studiesiden kan være nyttig for alle som er involvert i undervisning ved OD. Årshjulene er dynamiske og oppdateres fortløpende:

Årshjul IOB

Årshjul IKO