Fraværsregler

Sist endret 12. nov. 2021 12:17 av Kristin Beathe Hansen

Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning:

Sist endret 13. juli 2016 14:25 av hildezk@uio.no
Sist endret 13. juli 2016 14:26 av hildezk@uio.no