Digital Interaktiv Læring

Hva er Digital Interaktiv Læring (DIL)? Digital Interaktiv Læring er et nettbasert quiz-program for å teste kvaliteten på egen røntgendiagnostikk av karies.

Quizene inneholder forskjellige oppgaver som er satt sammen fra et «bildebibliotek». Én oppgave kan dreie seg om okklusalkaries-registrering, en annen om approksimal-kariesregistrering eller oppgaven kan bestå av ulike kariesformer i kombinasjon.

Alle former for karies kan i prinsippet inngå i oppgaver i quizen. Størrelsen på oppgaven kan variere avhengig av hvor mange tenner som inngår i oppgaven

Gå til nettsiden for quiz

Publisert 31. mai 2011 11:53 - Sist endret 16. jan. 2012 14:50