Kliniske rutiner - Kariologi

Amalgam

Miljøverndepartementet har med virkning fra 1. januar 2008 endret produktforskriften og fastsatt et forbud mot bruk av kvikksølv i produkter. Blant annet gjelder dette tannfyllingsmaterialet amalgam. Det er gjort unntak for pasienter som må behandles i narkose og for pasienter som er allergiske mot ingredienser i andre fyllingsmaterialer. Amalgam er ikke lenger en del av den kliniske undervisningen, heller ikke den propedeutiske. Men, fordi det er anledning til å bruke amalgam i spesielle tilfeller her i landet og det fortsatt er et materiale som brukes i andre land, vil det være tilgjengelig instruksjon om bruk av amalgam under E-læring på våre nettsider. For studenter som er på utveksling eller som ferdige tannleger søker jobb i land der amalgam brukes, kan disse sidene var nyttige.

Beskrivelse
Høy-kopper, "non gamma-2" amalgam legering.
Finnes i 3 forskjellige størrelser: 400mg legering (gul), 600mg (rød), 800mg (blå).

 

Indikasjoner
Større posteriore oppbygginger, stor kariesaktivitet, kraftig påbitt og vanskelige tørrleggingsforhold. Bruken av amalgam bør begrunnes og pasientens informerte samtykke journalføres.

Kavitetsforbehandling

  • Pulpanære områder fores, f.eks. med Dycal. 
  • To lag med Copalite varnish påføres dentin, hvert lag blåses tørt i 30 sek.

Blande- og fyllingsteknikk
Amalgam kapsel ristes i blandemaskin i 10 sek.
Føres i kaviteten i mindre porsjoner med amalgam pistol og kondenseres godt med amalgam stopper. Overskudd av kvikksølv som utpresses under kondenseringen til overflaten fjernes før applisering av neste porsjon. Kaviteten fylles med overskudd. Karving av fyllingen kan begynne umiddelbart etter kondensering og skal resultere i en anatomisk riktig utformet fylling. Overflaten glattes med en kulestopper til slutt.

Pussing og polering
Amalgam kan pusses tidligst etter 24 timer. Stener, finer bor og pusseskiver brukes for grovpuss, gummipolerere/pimpesten for finpuss. Fyllingen pusses under vannspray, lett trykk og lav hastighet på vinkelstykket for å unngå oppvarming og kvikksølv frigjøring.
 

RSR 2008

Publisert 12. okt. 2010 12:43 - Sist endret 26. jan. 2011 12:55