Kliniske rutiner - kariologi

Litt informajon om kliniske rutiner ved Kariologiavdelingen

Hensikten med "Kliniske rutiner" er at lærerne skal ha et felles grunnlag som underlag for sin undervisning og at studentene skal kunne ha et oppslagsverk for det kliniske arbeidet. Internettsidene kan ikke erstatte en lærebok, men er ment som en skjematisk og stikkordspreget veileder for de mest aktuelle kliniske prosedyrer på klinikken.

"Kliniske rutiner" er på ingen måte fullstendig dekkende for alle de kliniske aktiviteter i kariologi. Som det vil framgå av forelesninger og læreboken er hovedmålet for kariesbehandling å unngå operative inngrep i tannen. Derfor ønsker vi i undervisningen å fremheve forebyggende arbeid og interceptiv kariesbehandling. Vi vil trene studentene i kausal kariesterapi, det vil si strebe etter å finne årsaken til pasientens kariessykdom for å behandle denne. Karieslesjonene er bare symptomer på pasientens kariessykdom.

Selv om "Kliniske rutiner" har mye fokus på praktiske operative prosedyrer, innholder den også retningslinjer for hvordan vi skal legge opp forebyggende arbeid på pasienter med stor kariesaktivitet (Utredningspasient), prosedyrer for salivatester og kostholdsinformasjon. Den gir oss også retningslinjer for hvilke lesjoner som skal ha "ikke-operativ behandling" (interceptiv behandling)

Sidene er utarbeidet for en skjermoppløsning på 1280 x 1024 piksler eller høyere.

All pictures are copyright University of  Oslo. Picture of KaVo GENTLEsilence 800 is copyright KaVo Dental GmbH and is used with their permission.

Forfatterforkortelser

ABT = Anne Bjørg Tveit
AS = Anne Skåre
TEW = Tor Egil Westberg
MR = Morten Rykke
RSR = Rasa Rysstad
GS = Gunnar Svendsen
IE = Ivar Espelid
 

Publisert 12. okt. 2010 12:43 - Sist endret 30. nov. 2010 13:26