Kliniske rutiner- Kariologi

Sluttgodkjenning

Alle pasienter skal sluttgodkjennes når de er ferdigbehandlet. Avdeling for kariologi og gerodontologi har ansvar for dette. All behandling skal være ferdig utført og fagansvarlig i periodonti og protetikk skal ha godkjent eventuell perio- og protetikkbehandling før studenten melder pasienten til sluttgodkjenning. Eventuelle etterkontroller i periodonti kan aksepteres etter utført sluttgodkjenning.

Studenten skriver seg opp på sluttgodkjenningsliste i 6. etasje ved begynnelsen av økten.Ved gjenstående behandling, skal studenten ha en god begrunnelse for at denne ikke er utført. Det er da studentens ansvar å finne annen student som kan fullføre behandlingen.

Sluttgodkjenningen fungerer som en kontroll. Det skal være en oppsummering av hva studenten har lært ved å behandle pasienten. Likeledes er det en kalibrering av behandling og behandlings-planlegging. Det må være samsvar mellom diagnoser, behandlingsplan og utført behandling. Sluttgodkjenningen skal også fungere som en test av studentens faglige og kliniske ferdighetsnivå.


 

Ved sluttgodkjenningen skal følgende foreligge:

1. En fullstendig godkjent journal med alle nødvendige autorisasjoner.
2. BW tatt samme dag. Unntak fra dette er når instruktør eller ansvarshavende ikke finner det nødvendig.
3. Eventuelle modeller og kliniske fotos, samt eventuelle tester og målinger som er registrert (bufferkapasitet, salivatester etc.) og legeerklæringer av betydning.
4. Kopier av utfylte trygderefusjonsskjemaer (Helfo).
5. Kontrollkort for kariologi
6. ID-lapp for pasient (klistremerke med pasientens personalia) til arkiv for sluttgodkjenneren
7. Kontrollskjema fylles ut og legges fremst i journalmappe.

(Pasienten skal være fri for plaque og tannsten ved sluttgodkjenningen).

TEW 2009

Publisert 12. okt. 2010 12:43 - Sist endret 12. okt. 2010 13:13