Skikkethetsvurdering for master i odontologi og bachelor i tannpleie

Sist endret 5. des. 2016 11:33 av Osamah Rajpoot

Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende gjennom hele studietiden