Kjernepensum (core curriculum) for spesialistutdanning i odontologi

Kurs i bibliotek og manuskript, informasjonsteknologi og klinisk fotografering gis hver høst, mens resten av kjernepensum gis annenhvert år og neste sekvens for kjernepensum starter høsten 2016 og varer ut til våren 2017.

Bibliotek og manuskript

Ansvarlig: Bibliotekar Anne Kolstø

Bibliotek og manuskript

Library / Scientific presentation (in english)

Informasjonsteknologi

Ansvarlig: Senioringeniør Shanthan Navaratnam

Information Technology ( in english)

Klinisk fotografering

Ansvarlig: Overingeniør Fredrik Haugen Pedersen

Klinisk fotografering (pdf)

Forskningsmetode (Research Methodology)

Ansvarlig: Førsteamanuensis Erik Saxegaard

Program for kurset

Forskingsprosjekt ved fakultet

Ansvarlig: Jan Eirik Ellingsen

Forskningspresentasjoner

Ansvarlig: Heming Olsen-Bergem

Forskningspresentasjoner

Psykiatri

Ansvarlig: Heming Olsen-Bergem

Psykiatri

Epidemiologi

Ansvarlig: Professor Jostein Grytten

Epidemiologi (pdf)

Biostatistikk

Ansvarlig: Førsteamanuensis Beata Petrovski

Oral biologi

Ansvarlig: Førsteamanuensis Morten Enersen

Oral Biology (in english)

Kraniofacial utviklingsbiologi

Ansvarlig: Professor Zlatko Dembic

Kraniofacial utviklingsbiologi

Cranio-facial Developmental Biology (in english)

Perspektiver på oral helse

Ansvarlig: Professor Tiril Willumsen

Perspectives on Oral Health( in english)

Genetikk

Ansvarlig: Professor Anne Skaare

Publisert 29. sep. 2010 16:13 - Sist endret 4. sep. 2020 14:48