Ta ein del av et semester i utlandet

For studentar på tannpleie

Studentar på bachelorstudiet i tannpleie kan reise på utvekslingsopphald i éin månad i 4. eller 6.semester.

Dei kan òg reise på utanlandspraksis (4-5 veker) i 6.semester.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Dere kan gjøre en avtale pr e-post eller komme innom kontoret i 3.etage i IKO-adm. Tirsdag 28.august kl 10-13 er spesielt satt av til å svare på spørsmål om utveksling.

Søknadsfrist: 15. september.

 

For studentar på odontologi

Studentar på masterprogrammet i odontologi kan reise på utveksling i 8. semester.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Dere kan gjøre en avtale pr e-post eller komme innom kontoret i 3.etage i IKO-adm. Tirsdag 28.august kl 10-13 er spesielt satt av til å svare på spørsmål om utveksling.

Husk informasjonsmøte om utveksling ved dekan Pål Barkvoll 6.september kl 1215-1245 i Aud2 G69!

Søknadsfrist: 15. september.

 

Utdanning i verden

Råd og inspirasjon vedrørende utdanning i utlandet.