Ta ein del av eit semester i utlandet

For studentar på tannpleie

Studentar på bachelorstudiet i tannpleie kan reise på utvekslingsopphald i éin månad i 4. eller 6.semester.

Dei kan òg reise på utanlandspraksis (4-5 veker) i 6.semester.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Du kan gjere ein avtale per e-post eller kome innom kontoret i 3. etasje i IKO-adm.

 

Søknadsfrist: 15. september. (Unntak. Søknadsalternativ Berlin har frist 5.september)

 

For studentar på odontologi

Studentar på masterprogrammet i odontologi kan reise på utveksling i 8. semester.

Har du spørsmål om utveksling og søknadsprosessen?

Du kan gjere ein avtale per e-post eller kome innom kontoret i 3. etasje i IKO-adm.

 

Søknadsfrist: 15. september.

 

Utdanning i verden

Råd og inspirasjon vedrørende utdanning i utlandet.