Fotoseksjonen

Fotoseksjonen har som hovedoppgave å dekke behovet for bilder og video innen undervisning, formidling av forskning og annen informasjon ved Det odontologiske fakultet. 

Tjenester som utføres

 • Studiofotografering av gjenstander og pasienter 
 • Portrettfotografering
 • Fotografering av ansatte
 • Location fotografering av pasienter, forskningsforsøk osv.
 • Skanning/avfotografering av bilder, tegninger, tekst, diagrammer, slides og røntgen
 • Digital bildebehandling
 • Produksjon av fargekopier (digitaliserte bilder) på fotopapir
 • Posterproduksjon, layout og utskrift - planlegges sammen med bestiller
 • Veiledning i utforming av presentasjonsmateriell

Andre oppgaver

 • Holde kurs for ansatte og studenter i pasientfotografering 
 • Gi råd ved kjøp av utstyr til pasientfotografering
 • Innkjøp av fotomateriell og utstyr

Kontaktinformasjon

Fotoleder:
Fredrik Haugen Pedersen
tlf 22 85 20 42


Fotograf: 
Marie Lindeman Johansen
tlf 22 85 20 65


Fotograf:
Ingar Storfjell
tlf 22 85 20 53
(50% stilling, arbeider man-onsdag)

 

Arbeidsoppdrag sendes til: Fotoseksjonen


Besøksadresse:
Det odontologiske fakultet
Geitmyrsveien 71
3. etasje

Postadresse:
Det odontologiske fakultet
Postboks 1109 Blindern
0317 Oslo

Publisert 20. mai 2009 11:01 - Sist endret 9. feb. 2021 14:54