Fotoseksjonen

Fotoseksjonen har som hovedoppgave å dekke behovet for bilder og video innen undervisning, formidling av forskning og annen informasjon ved Det odontologiske fakultet. 

Tjenester som utføres:

 • Studiofotografering av gjenstander og pasienter 
 • Portrettfotografering
 • Fotografering av ansatte
 • Location fotografering av pasienter, forskningsforsøk osv.
 • Skanning/avfotografering av bilder, tegninger, tekst, diagrammer, slides og røntgen
 • Digital bildebehandling
 • Produksjon av fargekopier (digitaliserte bilder) på fotopapir
 • Posterproduksjon, layout og utskrift - planlegges sammen med bestiller
 • Veiledning i utforming av presentasjonsmateriell

Andre oppgaver:

 • Holde kurs for ansatte og studenter i pasientfotografering 
 • Gi råd ved kjøp av utstyr til pasientfotografering
 • Innkjøp av fotomateriell og utstyr

IT har fra 1. januar 2015 ansvar for det audiovisuelle utstyr i fakultetets auditorier og undervisningsrom

 

Publisert 20. mai 2009 11:01 - Sist endret 10. sep. 2020 11:42