Fotoseksjonen

Fotoseksjonen har som hovedoppgave å dekke behovet for bilder og video innen undervisning, formidling av forskning og annen informasjon ved Det odontologiske fakultet. 

Tjenester som utføres:

 • Atelierfotografering av gjenstander og pasienter 
 • Portrettfotografering
 • Fotografering av ansatte
 • Location fotografering av pasienter, forskningsforsøk osv.
 • Skanning/avfotografering av bilder, tegninger, tekst, diagrammer, slides og røntgen
 • Elektronisk "mørkeromsarbeid"
 • Fargekopiering (digitaliserte bilder) transparenter el. papirkopier
 • Posterproduksjon, layout og utskrift - planlegges sammen med bruker,
 • Veiledning i utforming av presentasjonsmateriell

Andre oppgaver:

 • Holde kurs for ansatte og studenter i pasientfotografering 
 • Gi råd ved kjøp av utstyr til pasientfotografering
 • Innkjøp av fotomateriell og utstyr

IT har fra 1. januar 2015 ansvar for det audiovisuelle utstyr i fakultetets auditorier og undevisningsrom

 

Publisert 20. mai 2009 11:01 - Sist endret 11. mai 2017 12:03