IT-tjenester ved fakultetet

Skjema for søknad om brukerkonto ved OD

Når nye brukere opprettes eller når eksisterende brukere skal få nye tilganger må det fylles ut et brukerkontoskjema.

Salud – pasientdatasystem ved OD

Klinikkene på OD bruker Salud som sin elektroniske journal og pasientadministrative system.

Audiovisuelt utstyr

Her finner du manualer for de forskjellige rommene med AV-utstyr.

E-postlister ved OD

Oversikt over fakultetets e-postlister.

Tilgang fra hjemmekontor

Noen tjenester krever at du er på UiO-nettet.

Personvern og sikkerhet ved OD

Spørsmål rundt personvern og sikkerhet på fakultetet og UiO generelt.

Powerpointmaler

Hvilke powerpointmaler bruker vi på OD?

PACS, røntgenbilder og kliniske fotos

Informasjon om våre systemer rundt røntgenbilder og kliniske fotos. Du finner også bruksanvisninger og oppdateringer.

PC Stuer ved OD

Oversikt over fakultetets PC-stuer.

Sette opp skrivere

Lurer du på hvordan sette opp skrivere?

Bruk av klikkere

Klikkere er et responssystem hvor hver enkelt student får en liten sender utdelt. Underviseren kan stille spørsmål med flere svaralternativer, og studentene kan via sin "klikker" velge et svaralternativ.

IT Kurs

 

 

Gå direkte til

Kontakt IT brukerstøtte

Geitmyrsveien:

E-post: it-hjelp@odont.uio.no

Telefon: (228) 52119

Gaustad:

E-post: it-hjelp@odont.uio.no

Telefon: (228) 40367