Assosierte brukere

Studenter og ansatte har tilgang til ressurser ved UiO via registreringen i FS eller SAP. Andre som trenger tilgang til ressurser, eksempelvis gjesteforskere, kan få det som en assosiert bruker.

Assosierte brukere må søke om konto. Elektronisk søknad og videre informasjon finner man på UiOs nettsider.

Søknaden fylles ut, men før den sendes må den skrives ut. Etterat søknaden er skrevet ut kan den elektroniske utgaven sendes til behandling.

Utskriften trenger underskrift av brukeren, veilederen, og dekanen, og må sendes til IT-seksjonen før brukeren kan få brukernavn og passord.
 

 

Publisert 18. mars 2011 13:00 - Sist endret 4. aug. 2016 14:20