Klikkere ved Det odontologiske fakultet

NB: På grunn av nye lisensvilkår fra leverandør kan vi for tiden ikke supportere bruken av TP-klikkerne.

Vi jobber med saken. Se på alternativer nedenfor.

Hva er et studentresponssystem (klikkere)?

Klikkere er et responssystem (mentometerknapper) hvor hver enkelt student får en liten sender utdelt. Underviseren kan stille spørsmål med flere svaralternativer, og studentene kan via sin "klikker" velge et svaralternativ.

Klikkere kan brukes for å:

  • øke studentenes aktive deltakelse i undervisningen

  • bedre kommunikasjonen mellom undervisere og studenter

Studenter svarer på spørsmål ved å trykke på en knapp som angir svaralternativ og svarfordelingen blant studentene vises umiddelbart - helt anonymt.

Og ikke minst – det er morsomt i bruk!

Her er noen eksempler på bruksområder til klikkerne i undervisningssammenheng:

  • Ved å stille spørsmål studenter kan svare på er det lettere for underviser å sjekke om studentene har forstått viktige kunnskapsmål (kan jeg gå videre, eller må vi repetere?)

  • Studentene får også en god pekepinn på hva de trenger å jobbe mer med, om de svarer feil. Samtidig får studentene bekreftet at de ikke er de eneste som har svart feil.

  • Svarene fra studentene kan omarbeides til undervisningsmateriale: Variasjoner og individuelle forskjeller kan illustreres anonymt og bli grunnlag for diskusjoner. Man kan også stille sensitive spørsmål, tvetydigheter kan avklares og diskuteres.

  • Verktøyet fremmer diskusjoner. Ofte er det et fåtall som tar ordet i undervisningen, men med klikkere kommer flere synspunkter til uttrykk.

  • Underviseren kan evaluere kurs og enkeltforelesninger underveis og få rask tilbakemelding.

Systemet vi bruker

Klikkersystemet vi har kjøpt er for tiden ikke supportert på grunn av endrete lisensvilkår. Vi undersøker med leverandøren om vi kan få på plass en løsning. Det ser ut som om flere og flere går over til softwarebaserte løsninger som Mentimeter eller Kahoot. Usit har en lisensavtale med Mentimeter slik at du som ansatt ved fakultetet kan be om å få en lisens uten kostnader for din avdeling. Kahoot er i utgangspunktet gratis, men vi har ikke noe avtale eller support med firmaet.

Mentimeter: Usit's informasjonsside om hvordan komme i gang

Lenke til de gamle sider om TP sine klikkere (brukes på eget ansvar)

Publisert 26. jan. 2018 15:05 - Sist endret 26. jan. 2018 15:05