Salud - pasientdatasystem ved Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet bruker Salud som sin elektroniske journal og pasientadministrative system.

Systemet er utviklet av Two-Ten Health Ltd som befinner seg i Dublin, Irland. Systemet brukes av en rekke utdanningsinstitusjoner verden over, mer om det kan du se på nettsidene til Two-Ten Health (www.twotenhealth.com). Salud ble implementert som pasientadministrativt system fra 2001 og elektronisk journal fra høsten 2005.

Publisert 4. juli 2007 10:29 - Sist endret 14. juni 2016 13:25