Student IT ved Det odontologiske fakultet

Viktig melding til alle studentar:

I den siste tida har det førekome tjuveri frå PC-stovene våre. For å sikre utstyret set vi i gang desse tiltaka frå og med i dag:

1.Dørene skal alltid vere låste. Ingen objekt skal stå i døropninga. Alarmen blir utløyst dersom ein held dørene opne.

2.Frå kl 16.00 må ein bruke kort med pin-kode for å kome inn.
Har du gløymt koden må du personleg møte opp på kortsenteret på Blindern for å få ny.  (Vakt i resepsjonen har høve til å sleppe dykk inn i nødstilfelle)

3. Det er framleis ikkje lov og ete/drikke på PC-stovene. Derfor fjernar vi søppelbøttene.

4. Ta vare på PC-stovene dykkar!
Meld frå om uregelmessige hendingar til IT-seksjonen på tlf 52119 eller på e-post:it-hjelp@odont.uio.no.

Publisert 9. nov. 2010 13:06 - Sist endret 17. jan. 2011 10:07