Anne Rønneberg

Image of Anne Rønneberg
Norwegian version of this page
Phone +47 22852269
Mobile phone +47 90176333
Username
Visiting address Geitmyrsveien 71 0455 Oslo
Postal address Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Publications

 • Toft, Julie; Myhre, Arne Kristian; Sun, Yi-Qian; Willumsen, Tiril & Rønneberg, Anne (2022). Oral health history in children referred to a child advocacy center in Norway. International Journal of Child Abuse & Neglect. ISSN 0145-2134. 132. doi: 10.1016/j.chiabu.2022.105789.
 • Rønneberg, Anne; Szyszko, Ewa Alicja; Bie, Thea Martine Granvoll; Willumsen, Tiril & Køpp, Unni Mette (2019). Klinisk rettsodontologiske undersøkelser ved Statens Barnehus - veier til tverrprofesjonell samhandling til barnets beste. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 129, p. 884–892.
 • Rønneberg, Anne; Nordgarden, Hilde; Skaare, Anne B & Willumsen, Tiril (2019). Barriers and factors influencing communication between dental professionals and Child Welfare Services in their everyday work. International Journal of Paediatric Dentistry. ISSN 0960-7439. 29(6), p. 684–691. doi: 10.1111/ipd.12507. Full text in Research Archive
 • Rønneberg, Anne; Skaare, Anne B; Hofmann, Bjørn & Espelid, Ivar (2017). Variation in caries treatment proposals among dentists in Norway: the best interest of the child. European Archives of Paediatric Dentistry. ISSN 1818-6300. 18(5), p. 345–353. doi: 10.1007/s40368-017-0298-4. Full text in Research Archive
 • Veronicha Larsen, Pedersen; Strand, Nina; Willumsen, Tiril & Rønneberg, Anne (2015). Tannhelsetjenestens rolle ved barnemishandling. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 125(4), p. 320–326.
 • Strøm, Kjetil; Rønneberg, Anne; Skaare, Anne B; Espelid, Ivar & Willumsen, Tiril (2015). Dentists’ use of behavioural management techniques and their attitudes towards treating paediatric patients with dental anxiety. European Archives of Paediatric Dentistry. ISSN 1818-6300. 16(4), p. 349–355. doi: 10.1007/s40368-014-0169-1.
 • Rønneberg, Anne; Strøm, Kjetil; Skaare, Anne B; Willumsen, Tiril & Espelid, Ivar (2015). Dentists’ self-perceived stress and difficulties when performing restorative treatment in children. European Archives of Paediatric Dentistry. ISSN 1818-6300. 16(4), p. 341–347. doi: 10.1007/s40368-014-0168-2.
 • Rønneberg, Anne (2011). -Kan tannhelsetjenesten være en viktig samarbeidspartner i forbindelse med omsorgssvikt og barnemishandling? Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening. ISSN 1503-5360. 29(2), p. 74–75.
 • Kloppen, Kathrine; Rønneberg, Anne; Espelid, Ivar & Bårdsen, Marit Lillevik (2010). Tannhelsetjenesten – en viktig samarbeidspartner og informant for barnevernet når barn utsettes for omsorgssvikt og mishandling. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 87(4), p. 224–230.
 • Gladyszak, Kathrine Kloppen; Rønneberg, Anne; Espelid, Ivar & Bårdsen, Marit Lillevik (2010). Tannhelsetjenesten - en viktig samarbeidspartner og informant for barnevernet når barn utsettes for omsorgssvikt og mishandling. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN 0800-1014. 87, p. 224–230.

View all works in Cristin

 • Dahllöf, Göran; Kvist, Therese; Rønneberg, Anne & Uldum, Birgitte (2017). Child Abuse and Neglect: The Dental Professionals`Role in Safeguarding Children. John Wiley & Sons. ISBN 9781118913635. 14 p.

View all works in Cristin

 • Neiden, Elen Ulseth Pedersen; Nordgarden, Hilde; Rønneberg, Anne & Bletsa, Athanasia (2022). Organtransplantert jente med Turnpenny-Fry syndrom: Utfordringer med tverrprofesjonell oppfølging. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 132(3), p. 256–261. doi: 10.56373/2022-3-6.
 • Neiden, Elen Ulseth Pedersen; Rønneberg, Anne; Bletsa, Athanasia & Nordgarden, Hilde (2022). Hvilke utfordringer møter mennesker med store og sammensatte helsebehov i tannhelsetjenesten? Samhandling og kommunikasjon i et livsløpsperspektiv. Den norske tannlegeforenings tidende. ISSN 0029-2303. 132(3), p. 270–275. doi: 10.56373/2022-3-9.
 • Strøm, Kjetil; Willumsen, Tiril & Rønneberg, Anne (2019). Trenger tannleger utdanning i odontologisk psykologi? Aktuell Nordisk odontologi. ISSN 1902-3545. 44, p. 34–46. doi: 10.18261/ISSN.2058-7538-2019-01-04.
 • Olsen-Bergem, Heming; Wilberg, Petter & Rønneberg, Anne (2018). Spesialister advarer mot urimelig og farlig praksis: Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Fredriksen, Therese Varvin; Rønneberg, Anne & Johnsen, Ingrid Elevine Berg (2018). Barn på tannklinikken. Normalpsykologisk utvikling og utviklingsstøttende tannbehandling. In Willumsen, Tiril; Myran, Lena & Lein, Jostein Paul Årøen (Ed.), Odontologisk psykologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205510791. p. 121–139.
 • Rønneberg, Anne & Willumsen, Tiril (2018). Familievold og omsorgssvikt. In Willumsen, Tiril; Myran, Lena & Lein, Jostein Paul Årøen (Ed.), Odontologisk psykologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205510791. p. 153–161.
 • Kvist, Therese; Willumsen, Tiril & Rønneberg, Anne (2018). Våld i nära relationer- tandvårdens roll. Aktuell Nordisk odontologi. ISSN 1902-3545. 1(43), p. 114–125. doi: 10.18261.
 • Rønneberg, Anne; Skaare, Anne B; Hofmann, Bjørn & Espelid, Ivar (2017). Erratum to: Variation in caries treatment proposals among dentists in Norway: the best interest of the child (European Archives of Paediatric Dentistry, (2017), 18, 5, (345-353), 10.1007/s40368-017-0298-4). European Archives of Paediatric Dentistry. ISSN 1818-6300. 18(5). doi: 10.1007/s40368-017-0300-1.
 • Kirkengen, Anna Luise; Stavdal, Anna; Rønneberg, Anne; Schei, Edvin; Ulvestad, Elling & Hetlevik, Irene [Show all 14 contributors for this article] (2016). På tide med en oppdatert helseforståelse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Rønneberg, Anne; Skaare, Anne B; Willumsen, Tiril & Espelid, Ivar (2015). Norwegian dentists` approach to severe caries in preschool children.
 • Rønneberg, Anne; Strøm, Kjetil; Skaare, Anne B; Willumsen, Tiril & Espelid, Ivar (2014). Dentists' self-reported stress during dental treatment.
 • Strøm, Kjetil; Rønneberg, Anne; Skaare, Anne B; Espelid, Ivar & Willumsen, Tiril (2014). Dentists’ attitudes towards treating patients with dental anxiety.
 • Strøm, Kjetil; Rønneberg, Anne; Skaare, Anne B; Espelid, Ivar & Willumsen, Tiril (2014). Dentists’ education and their use of behavioural management techniques.
 • Misvær, Nina; Killen, Kari; Hansen, Lene Chatrin; Fredriksen, Frode; Rønneberg, Anne & Mostrøm, Krister [Show all 15 contributors for this article] (2013). For barnas beste. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Misvær, Nina; Fredriksen, Frode; Hansen, Lene Chatrin; Killen, Kari; Rønneberg, Anne & Fuglaamoen, Maarten [Show all 15 contributors for this article] (2013). Åpent brev til fire ministre. Dagsavisen - Nye Meninger.

View all works in Cristin

Published Nov. 10, 2010 1:43 PM - Last modified Mar. 8, 2011 11:57 AM