Heidi Andersen

Dentist Instructor with clinical speciality - Klinikk for allmenn odontologi voksen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Geitmyrsveien 71 0455 Oslo
Postal address Postboks 1109 Blindern 0317 Oslo

Publications

  • Andersen, Heidi (2011). Hvem tar ansvar for å bevare bioingeniørers kompetanse innen urinmikroskopi? :. Bioingeniøren. ISSN 0801-6828. 46(10), p. 24–25.
  • Andersen, Heidi (1997). Klinisk stige. Et program for kompetanseheving og anerkjennelse av sykepleiere i klinisk praksis - en evalueringsstudie. DHS. ISSN 82-90586-43-4.

View all works in Cristin

Published Aug. 14, 2020 10:46 AM - Last modified Aug. 14, 2020 10:46 AM