Histopatologisk Diagnostisk Service

Oralpatologi er læren om munnhulens og de omkringliggende vevs sykdommer. Fagområdet inkluderer sykdommer i tenner og deres støtteapparat, kjever, munnslimhinne, spyttkjertler og kjeveledd.

Keratocystisk odontogen tumor. Foto: Tine Søland, IOB/UiO.

Grensen mot oral medisin er uskarp og til dels overlappende. Ved fakultetet er det per i dag en fast vitenskapelig ansatt oralpatolog samt en pensjonert professor i oralpatologi. Deres arbeidsoppgaver består av forskning og undervisning. I tillegg er oralpatologene tilknyttet Avdeling for patologi ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, hvor de besvarer orale biopsier fra tannleger og oralkirurger.

Tannleger og oralkirurger, uavhengig av helseregion, er velkommen til å sende sine biopsiprøver til Rikshospitalet, hvor biopsiene vil bli teknisk fremstilt til mikroskopiske snitt.  Snittene og remissene/innsendelsesskjema distribueres deretter til oralpatologer (førsteamanuensis Tine Søland og professor emeritus Tore Solheim) ved Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet i Oslo for beskrivelse.

Rekvisisjon

Rekvisisjon av glass og forsendelsesforpakning skjer helst via e-post: chenr@ous-hf.no  eventuelt via telefon: 23 07 14 18 (besvares av en lab assistent).

Biopsier sendes til: Avdeling for patologi, Rikshospitalet, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Remisse/innsendelsesskjema

Remisser kan skrives ut fra hjemmesiden til Oslo universitetssykehus: www.oslo-universitetssykehus.no hvor de ligger under fanene: fag og laboratorietjenester > rekvisisjoner > avdeling for patologi > histologi.

Merk remissen tydelig med betegnelsen ORALPATOLOGI

Fødselsnummer: Det er nødvendig med fullt fødselsnummer (11 siffer) på remissen. Det er også viktig at prøveglasset merkes med pasientens navn og førdselsnummer.

Innsenders navn og adresse: Pass på at du skriver ditt navn og adresse slik at prøvesvar kan sendes i retur til deg.

Prøvesvar

Prøvesvarene sendes per post til innsender. Vi er underlagt sykehusets rutiner og besvarelsene kan ta noe tid. Dersom du av viktige grunner ønsker svar så raskt som mulig, kan du merke remissen med CITO.

Ved spørsmål ta kontakt per e-post:

Tore Solheim: solheim@odont.uio.no

Tine Søland: t.m.soland@odont.uio.no

 

Fibroepitelial polyp. Foto: Tine Søland.
Fibroepitelial polyp. Foto: Tine Søland, IOB/UiO.
Publisert 18. juni 2015 14:44 - Sist endret 24. mars 2020 10:42