Livet rundt studiene

Bildet kan inneholde: rød, sosial gruppe, mennesker, team, ungdom.

Studentorganisasjoner

  • Odontologforeininga

    Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.

  • Odontologisk studentutval

    Hovudoppgåva for studentutvalet er å fremje studentane sine interesser overfor fakultetsleiinga og andre avgjerdsorgan.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken på Det odontologiske fakultet.

Tidsskrift for studenter

Studenttidsskriftet "Tidens tann" utgis av Odontologforeningen

Studentrommet

Det orale rom er pauserommet for odontologistudenter i Domus Odontologica.

Felles for alle studenter ved UiO