Livet rundt studiene

Studentorganisasjoner

  • Odontologisk studentutval

    Hovudoppgåva for studentutvalet er å fremje studentane sine interesser overfor fakultetsleiinga og andre avgjerdsorgan.

  • Odontologforeininga

    Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken på Det odontologiske fakultet.

Tidsskrift for studenter

Studenttidsskriftet "Tidens tann" utgis av Odontologforeningen

Studentrommet

Bildet kan inneholde: ungdom, samfunnet, rom, begivenhet, samtale.
Det orale rom er pauserommet for odontologistudenter i Domus Odontologica.

Felles for alle studenter ved UiO