English version of this page

Institutt for oral biologi

Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet og forsker innen områdene; anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, patologi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag.

Instituttet har i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, postdoktorer, stipendiater, teknikere og administrative.

Strategi og politikk

Det odontologiske fakultets strategi for 2010-2020 er vedtatt.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS-arbeid på fakultetet

Kontakt

Postadresse

Institutt for oral biologi
Postboks 1052, Blindern
0316 Oslo

Besøksadresse

Domus Odontologica
Sognsvannsveien 10
Rikshospitalet, bygg A1 i M-etasje (kart)
0372 Oslo

Org. Unit ID

161500

Telefon: (+47) 22 84 03 01

Jobb ved instituttet