Om instituttet

Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet og forsker innen områdene; anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, patologi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag.

Instituttet har i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, postdoktorer, stipendiater, teknikere og administrative.

Strategi og politikk

Det odontologiske fakultets strategi for 2010-2020 er vedtatt.

Helse, miljø og sikkerhet

HMS-arbeid på fakultetet