English version of this page

Institutt for oral biologi

Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet og forsker innen områdene; anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, patologi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag.

Instituttet har i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, postdoktorer, stipendiater, teknikere og administrative.

Kontakt

Postadresse

Institutt for oral biologi
Postboks 1052, Blindern
0316 Oslo

Besøksadresse

Domus Odontologica
Sognsvannsveien 10
Rikshospitalet, bygg A1 i M-etasje (kart)
0372 Oslo

Org. Unit ID

161500

 

Telefon: (+47) 22 84 03 01
Epost: eksp-iob@odont.uio.no