English version of this page

Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Den organiserte forskerutdanningen ved Det odontologiske fakultet foregår innenfor ett ph.d.-program.

Publikasjoner

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

Finn en forsker ved IOB

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskergrupper

Oversikt over våre forskergrupper. Forskning ved instituttet dekker et bredt spekter av eksperimentelle laboratorieforskningsområder.

Aktuelt innen forskning

Oversikt over våre aktuelle forskningssaker og arrangementer.

Forskningsaktuelt