Studier

Studietilbud

Bachelor

5-årig master og profesjon

Kontakt oss

Studiehenvendelser: studiekonsulent@odont.uio.no

Studentveileder gir informasjon, praktiske råd, veiledning og støtte overfor tannlegestudentene 

Emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner

Mine studier

Studentenes personlige nettside.

Læringsressurser

Læringsressurser til bruk i studiene ved Det odontologiske fakultet.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester i utlandet!

Odontologisk ferdighetssenter

Vi har topp moderne undervisningslokaler til bruk for fakultetets studenter

Karrierevalg for OD-studenter

Våre studenter har flere muligheter etter ferdig utdannelse.

Lurer du på hvordan det er å være student på det odontologiske fakultet ved UiO?
Se filmen!

Lurer du på hvordan det er å være tannpleier ved fakultetet? Se og hør filmen!

Last ned mediefil