Genmodifiserte mikroorganismer i forskningen

En genmodifisert organisme er en mikroorganisme hvor den genetiske sammensetning er endret ved bruk av gen- eller celleteknologi. All bruk av genmodifiserte organismer i forskning krever godkjenning av Helsedirektoratet. Det samme gjelder lokalene denne forskningen skal foregå i.

Arbeide med genmodifiserte organismer ved IOB

All bruk krever godkjenning eller melding til Helsedirektoratet. Her kan du lese mer om søknader til Helsedirektoratet.

Håndtering av uhell eller utslipp

Rutine ved uønskede hendelser

Veiledning for søknader

Få hjelp med søknaden til Helsedirektoratet.

Håndtering av GMM-avfall

Avfall fra GMM skal behandles som biologisk avfall og betraktes som risikoavfall. Dette gjelder både fast og flytende avfall.