Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Brannvern

Institutt for oral biologi har ein plan for brannvern, som inneheld naudsynt informasjon.

Naudnummer

Vaktsentralen UiO:
22 85 66 66

Vaktsentralen OUS:
23 07 46 70

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Legevakt: 113

 

Sikresiden.no

Nettstedet gir ansatte og studenter informasjon om hva du skal gjøre når og hvis noe skjer.​​​​​​​

Sei frå!

Arbeidsmiljø

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

LAMU står for lokalt arbeidsmiljøutvalg. Det lokale arbeidsmiljøutvalget skal jobbe for å fremme et helsefrembringende arbeidsmiljø for alle ansatte.