Helse, miljø og sikkerheit (HMS)

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordelinger er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.

Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

Dei lokale arbeidsmiljøutvala skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Brannvern

Institutt for oral biologi har ein plan for brannvern, som inneheld naudsynt informasjon.

Naudnummer

Vaktsentralen UiO:
22 85 66 66

Vaktsentralen OUS:
23 07 46 70

  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Legevakt: 113

 

English

HSE at the UiO