Avfallshåndtering

Generelt om avfall

 • Gruppene er selv ansvarlig for å kassere all slags emballasje når varer mottas.
 • Tomme kartonger o.l. må ikke settes i korridorer eller lagerrom.

Risikoavfall og kjemikalieavfall

 • Gjelder: Kjemikalier, stikkende, skjærende gjenstander, glass, bakterier, celler, blod o.l.
 • Hovedrenovatør er Ragn Sells. Servicenummer er tlf. 08899 og epost er 08899@ragnsells.no.
 • Kontaktperson hos Ragn Sells er Mads Amundsen, tlf. 90926677.

Lokale prosedyrer for risikoavfall:

 • IOB kontakt: HMS-koordinator
 • Det er enhver sitt ansvar å påse at risikoavfallet håndteres korrekt.
 • Pakkes i spesialkartonger og plasseres i rom A1.M022 Risikoavfall.
 • Den siste personen som fyller esken for kassert materiale full, lukker og merker denne forsvarlig og påfører 'IOB' på esken. Gjør deres eventuelle eksterne samarbeidspartnere oppmerksom på dette.
 • Opphenting gjøres i regi av UiO, av Ragnsells, hver torsdag.
 • Emballasje etterfylles av Ragnsells.

Lokale prosedyrer for kjemikalieavfall:

 • IOB-kontakt: Ann-Kristin Ruus, vara: Solveig Stig.
 • Kjemikalieavfall sette i emballasjeesker fra Ragn-Sells og plasseres på rom A1.M022, Risikoavfall.
 • Absorbsjonsmatter skal legges mellom beholderne i emballasjeesken
 • Kjemikalier av samme type skal i samme emballasjeeske dvs. en for syrer, en for baser, en for løsningsmidler osv.
 • Bruk originalemballasje dersom mengdene ikke blir for store.
 • Merk med innhold og evt. andel blanding hvis ikke originalemballasje brukes.
 • Må bruke egne returkanner for organiske løsemidler u/halogen, kan bestilles ved hjelp av IOB-kontakten.
 • Fyll ut deklarasjonsskjema som ligger i hyllen i A1.M022. Avfallsstoffnummer og EAL-kode finner du her: Avfallsstoffnummer
 • Opphenting gjøres i regi av UiO av Ragn-Sells. Bestilles av IOB-kontakten.

Døde dyr

 • IOB-kontakt: Marthe Smedmoen Kristiansen
 • Dyrene oppbevares i plastposer i isoporboks i fryserom A1.M013B.
 • Hver gruppe har sin boks.
 • Boksen fraktes ned til Domus Medicas rom i kjeller når den er full. Plastposene legges over i fryseboks.
 • Hver gruppe er ansvarlig for at boksene tømmes.
 • Henvendelser rettes til IOB-kontakten for mer informasjon.

Radioaktivt avfall

 • IOB-kontakt: Ali-Oddin Naemi.
 • Instituttet bruker - og har for tiden kun tillatelse til å bruke - isotopen 14c; Uranylacetat
 • Dersom noen søker om og får tillatelse til å bruke andre isotoper, kan det bli aktuelt å innføre spesielle prosedyrer for disse.

Glass

 • Ansvarlig IOB: hver enkelt som har avfall av denne type. Kontakt ekspedisjonen for mer informasjon.
 • Kastes i culverten - nøkkelkort lånes i ekspedisjonen.
 • På rampen i culverten: dra i snor til porten, glasscontainer til venstre ute på rampen.

Forbruksavfall

 • Hver enkelt som har avfall av denne type har ansvar for å kaste dette på forsvarlig måte. Kontakt ekspedisjonen for mer informasjon.
 • Papp: Brettes flat og kastes i kontaineren i M-etasje på tirsdager.
 • Trepaller: Kontakt Verkstedet v/ Knut Rekdahl, tlf 51129
 • Store gjenstander (bord, stoler o.l.): Kan kastes i container ved Med.fak. Containeren er låst og betjent fra Domus Medica. Ta kontakt med betjentene der som må være med for å låse opp.
Publisert 19. juli 2013 12:11 - Sist endret 7. juni 2017 13:24