English version of this page

Aquaporiners rolle i cellefysiologiske prosesser og embryonal utvikling (avsluttet)

Dette prosjektet har som mål å studere utvalgte cellefysiologiske parametre i en relativt ny ”immortalized” cellelinje av acinære submandibularisceller fra rotte.  Denne cellelinjen viser seg etter hvert å bli et nyttig supplement til ferske celler isolert direkte fra dyr samt de tradisjonelt mer brukte cellelinjer med canceropprinnelse.  I tillegg vil et av disse aspektene – utbredelsen av vannkanaler - bli videre studert i embryonalt spyttkjertelepitel fra mus.  Metodene vi bruker er cellekultur, målinger av intracellulære Ca2+-variasjoner etter stimulering med nevrotransmittorer (fluorescenmikroskopiering), målinger av cellevolumregulering (morfologiske målinger, Coulter counter-teknikk) og cellulær lokalisering av mRNA og proteiner av interesse (in situ hybridisering, immunhistokjemi, immunogullfarging).

Vi ønsker med dette å utvide kunnskapen om utvikling av sentrale cellefysiologiske prosesser i spyttkjertelepitel.  Dette er viktig for å kunne forstå sykdomstilstander der den normale utvikling og funksjon av disse er hemmet.  I tillegg vil en øket forståelse av vannkanalers funksjon i spyttkjertelepitel være nyttig for utvikling av terapeutiske regimer for pasienter med nedsatt spyttsekresjon. 

Dette arbeid er en del av et større forskningsprosjekt der cellevolumregulering, aquaporiner og intracellulære signalsystemer sees i sammenheng med salivasekresjon.

Emneord: Cranofacial biology, saliva, acinar cells, aquaporins, polarized cells, ion transport, calcium signaling.
Publisert 11. nov. 2010 15:20 - Sist endret 10. juni 2021 09:17