English version of this page

Forskning

Doktorgrad og forskerutdanning

 • Ph.d. i odontologi
  Etter fullførte odontologistudier eller mastergrad kan du ta en ph.d.-grad. Utdanningen er normert til tre år.
 • Forskerlinjen
  Et tilbud til odontologistudenter som ønsker å starte med forskning i studietiden.
 • Dr.philos.
  Dr.philos. passer for deg som av ulike årsaker ikke ønsker eller har anledning til å delta i det organiserte ph.d.-programmet.

Finn en forsker ved OD

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

  Forskningsaktuelt

  Finn forskergruppe

  Kjernefasiliteter

  En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som betjener forskere både i og utenfor eget miljø. Her finner du oversikt over fakultetets kjernefasiliteter.

  Disputaser - digitale og strømmede

  Søk om forskningsmidler

  Hold deg oppdatert på informasjon om nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter og fristene for å sende inn søknad. 

   

  Covid-19 vitenskapskomite

  Vitenskapskomiteen holder fakultetets ledelse orientert om aktuell og nyere vitenskapelig litteratur knyttet til coronapandemien med særlig fokus på odontologi og problematikk i hode/hals området.

   

  Livsvitenskap

  Det odontologiske fakultet er med i UiOs tverrfaglige satsing på Livsvitenskap.