English version of this page

Livet rundt studiene

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, ungdom, samfunnet, team.

Studentforeningar

  • Odontologforeininga

    Odontologforeininga er ei medlemsforeining for tannlege og tannpleiarstudentene i Oslo. Foreininga arrangerer ulike møte, samkomer og andre sosiale aktivitetar for medlemene.

  • Odontologisk studentutval

    Hovudoppgåva for studentutvalet er å fremje studentane sine interesser overfor fakultetsleiinga og andre avgjerdsorgan.

Studentdemokrati

Engasjer deg i studentpolitikken på fakultetet.

Studenttidsskrifter

Studenttidsskriftet "Tidens tann" utgis av Odontologforeningen.

Arrangementer i Odontologiforeininga

Ingen kommende arrangementer

Meir ...

Arrangementar ved UiO

Felles for alle studentar ved UiO