Kontakt Det odontologiske fakultetAdresseinformasjon

Det Odontologiske fakultet,Universitetet i Oslo, Geitmyrsveien 69/71, Postboks 1142 Blindern

Tlf: (47) 22 85 20 00
E-post: postmottak@odont.uio.no
(gjelder ikke pasienthenvendelser)

Sentralbord

Telefon 22 85 20 00


Pressekontakt

Hilde Zwaig Kolstad, kommunikasjonsrådgiver
Mobiltelefon 480 85 843
E-post h.z.kolstad@odont.uio.no

 

 

Kontakt en forsker
 

Presse og andre eksterne kan henvende seg til prodekan for forskning som vil formidle deg til riktig forsker/forskermiljø.

Prodekan for forskning
Linda Hildegard Bergersen

Fakultetsadministrasjonen

Institutter