Om Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet er et av de ledende odontologiske fagmiljø i Europa. Våre forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt.

Strategi

Historikk og mer om fakultetet

Tannlegeutdanningen i Norge ble formelt organisert i 1909, da Tannlegehøyskolen ble opprettet. I 1959 ble denne en del av Universitetet i Oslo, under navnet Det odontologiske fakultet.

I dag har vi ca. 270 ansatte, og vi uteksaminerer ca. 100 kandidater i året.

Mange av våre gjenstander fra de odontologiske samlinger er digitalisert hos universitetsmuseet