English version of this page

Om Det odontologiske fakultet

Det odontologiske fakultet, Geitmyrsveien

Seksti år med banebrytende forskning har plassert fakultetet som et av de ledende odontologiske institusjoner i Europa. Vår forskning spenner vidt fra rene basalforskningsmiljøer, til translasjonsforskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning, og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning.

Historikk og mer om fakultetet

I 1959 ble Tannlegehøyskolen en del av Universitetet i Oslo, og fikk navnet Det odontologiske fakultet.

I dag har vi ca. 270 ansatte, og vi uteksaminerer ca. 100 kandidater i året.

OD i media

Arrangementer